V Imovici se gradbena dela bližajo koncu

V Imovici se dela bližajo koncu. Dela so večinoma zaključena, ob branju članka so v zaključku tudi asfalterska dela.

Z izvedenim krožiščem, hodniki za pešce, postajališče šolskega kombija, talnimi označbami bo ob celostno prenovljeni infrastrukturi tudi bistveno povečana varnost za pešce in kolesarje. Tako bo poleg kanalizacije, meteorne kanalizacije, menjave vodovoda in ostalih vodov urejena tudi prometna situacija.

V času zaključevanja del je bil na javnem razpisu izbran tudi izvajalec gradbenih del za izgradnjo kanalizacije, investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in rekonstrukcijo ceste v Prevaljah. Z deli v Prevaljah se bo pričelo že v juliju.

O. L.