V Grosupljem z gradnjo parkirne hiše P + R Grosuplje pričnejo že spomladi

Občina Grosuplje se je s projektom »P + R Grosuplje« uspešno prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in tako za izgradnjo parkirne hiše dobila tudi nepovratna sredstva evropske kohezijske politike v višini 1.655.732,80 evrov.

Ta bo nastala na parkirišču pri občini oz. poleg avtobusne in železniške postaje v Grosupljem. Uporabniki parkirne hiše P + R Grosuplje bodo tako lahko svoja vozila parkirali v parkirni hiši in se do glavnega mesta odpeljali z mestnim avtobusom 3G ali z vlakom.

Parkirnina pa ne bo dražja, kot je vožnja do prestolnice in nazaj v Grosuplje.

Gre za spodbujanje javnega prevoza na način, da uporabo osebnega avtomobila zamenja kombinacija uporabe zasebnega in javnega prevoza, parkirna hiša naj bi tako privabila tudi voznike, ki bi sicer parkirno mesto iskali v Ljubljani.

Ta način prevoza do prestolnice bo prispeval k razbremenitvi cest iz Grosupljega proti Ljubljani in po samem mestu, to pa bo prispevalo tudi k znižanju izpustov škodljivih toplogrednih plinov in trdih delcev.

Gradbeno dovoljenje za izgradnjo parkirne hiše P + R Grosuplje so na občini pridobili in objavili tudi že javno naročilo za izbiro izvajalca. Podpis pogodbe z izbranim ponudnikom je predviden v drugi polovici marca in če bodo vremenske razmere dopuščale, se takoj za tem prične tudi z gradnjo.

V parkirni hiši bo za namen parkiranja P+R zagotovljenih 161 parkirnih mest, vse skupaj jih bo sicer 222. Parkirna hiša bo omogočala tudi polnjenje električnih vozil, zaprta kolesarnica za 40 koles ob njej pa tudi polnjenje električnih koles.

Parkirna hiša P + R Grosuplje se bo tako pridružila že dobro vzpostavljeni mreži P + R parkirišč Ljubljane z okolico.

J. R.