V sredo, 19. junija 2019, je v avli Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje potekala slovesnost ob občinskem in državnem prazniku dnevu državnosti s slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Grosuplje.

Slovesnosti, ki sta jo naznanili slovenska in evropska himna, so se udeležili gostje: župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar s soprogo, župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, župan občine Škofljica Ivan Jordan, podžupan občine Škofljica Boris Zupančič, podžupan občine Dobrepolje Jože Prijatelj, dobitniki priznanj Občine Grosuplje, občinski svetnice in svetniki Občine Grosuplje, predsednice in predsedniki krajevnih skupnosti, vodje uradov občinske uprave Občine Grosuplje in zastopniki zavodov Občine Grosuplje.

Slavnostno je zbrane nagovoril župan dr. Peter Verlič, ob praznovanju občinskega praznika pa so bila podeljena tudi priznanja Občine Grosuplje. Priznanje Občine Grosuplje z bronastim znakom Občine Grosuplje je prejel Alojz Zajc, priznanje Občine Grosuplje s srebrnim znakom Občine Grosuplje je prejela Marija Podvršič, dobitnik priznanja z zlatim znakom Občine Grosuplje pa je bilo Turistično društvo Cer Cerovo.

Marjan Koščak, predsednik TD Cer -Cerovo

K popolnosti dogodka so s čudovito pesmijo in glasbo prispevali: Iva in Maja Režek, Petra Ceglar, Ženska vokalna skupina Brinke in Pihalni orkester Glasbene šole Grosuplje.

Skozi prireditev nas je popeljala Tadeja Anžlovar.

Župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič je v svojem govoru povedal, da je prav ta dan potekala tudi redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje, ki pa je bila prelomna.

Župan dr. Peter Verlič je povedal, da je ta dan, pred pričetkom slovesnosti, potekala tudi redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje. »In mislim, da je bila na nek način današnja seja prelomna,« je dejal.

Prva zelo lepa novica je ta, da so po šestih letih muk in trpljenja sprejeli Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Grosuplje. Na občini so bili pri njegovi pripravi hitri, vendar pa so morali dati svoje pozitivno soglasje zanj tudi vladni uradniki, šestindvajset nosilcev urejanja prostorov.

Kar pa je zadevo precej zavleklo. »Ampak danes smo 30 ha zemljišč spremenili v zazidljiva. Predvsem so to tista zemljišča, na katere čakajo naši občanke in občani, da bodo lahko začeli graditi, bo pa to tudi podlaga za naše razvojne načrte. Koščakov hrib in Športni park Brezje bosta zdaj lahko stopila na pot svojega razvoja in svoje prihodnosti v občini Grosuplje,« je dejal.

Drugi razlog pa je bil sprejem Osnutka Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava 5G«. Pet občin, Ig, Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, so se odločile, da se povežejo v hitro omrežje, ki mu rečemo 5G.

»To je pet občin, ki so si med seboj enake, ki so vse gospodarne, gostoljubne in globalne, in bodo s svetlobno hitrostjo med seboj povezale sile, energijo in seveda tudi racionalizirale delo občinskih uprav,« je pojasnil župan in še dejal: »Tako bomo lahko še bolj uspešni«.

Povedal je še, da zgodbo gradijo na podlagi dobrih izkušenj iz medobčinskega inšpektorata in pa medobčinskega razvojnega centra. V tem kratkem času delovanja medobčinskega razvojnega centra je samo občina Grosuplje dobila kar 4,5 milijonov evrov evropskih sredstev. Prepričan je, da podobno velja tudi za ostali dve občini, ko jih bo sodelovalo še več, bodo še uspešnejši.

Investicije občine pa se seveda nadaljujejo. Pred pričetkom slovesnosti so položili temeljni kamen za prizidek k šoli in novo športno dvorano, že lahko vidimo tudi gradbeno jamo za parkirno hišo po sistemu P + R. V celoti se bo preuredila Železniška postaja Grosuplje, urejati bodo začeli center Grosupljega s Kolodvorsko cesto in graditi zadrževalnik Veliki Potok, da bo Grosuplje varno pred poplavami.

»To nam lahko uspe samo če smo složni, če smo delovni,« je še dejal župan in vsem nam čestital ob občinskem prazniku in dnevu državnosti.

»Praznujmo ga ponosno,« je govor sklenil župan.

Jana Roštan