V Domžalah se bosta kmalu povečali dve jedilnici na dveh osnovnih šolah

V preteklih letih so v Domžalah – po besedah župana Tonija Dragarja – rešili prostorske težave vseh osnovnih šol, problem pa se je pojavil pri jedilnicah, ki so bile narejene za 300 otrok, danes pa je učencev v eni šoli več kot 800.

Zato bodo v prihodnjem letu razširili jedilnici na OŠ Domžale in OŠ Rodica, za investiciji je že pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje.

Na Osnovni šoli Domžale se bo poleg razširitve oziroma prizidave jedilnice preuredila še kuhinja, ki bo ostala približno na obstoječem mestu, vključno z obstoječimi dostopi in gospodarskim dvoriščem.

Jedilnica za učitelje bo v obstoječi jedilnici in bo imela 40 sedežev, medtem ko bo jedilnica za učence z 216 sedeži kot dozidava umeščena med severni in zahodni trakt šole in se bo raztezala proti obstoječi atletski stezi.

Povezava med novo jedilnico in obstoječim delom je predvidena na stiku obstoječega in dozidanega.

Investicija je ocenjena na en milijon evrov.

Na Osnovni šola Rodica se je po povečanju kapacitet učilniških prostorov pojavila potreba po povečanju zmogljivosti jedilnice in prostorov kuhinje. V prvi fazi je predvidena izgradnja prizidka dodatne jedilnice in preureditev obstoječe jedilnice. V drugi fazi je predvidena porušitev kuhinje in nadomestna gradnja kuhinje ter gospodarskega dvorišča na isti lokaciji.

Nov prizidek jedilnice je predviden na zahodni strani obstoječe jedilnice (med učilniškim traktom in telovadnico), na nasprotni strani v zrcalnih gabaritih obstoječe kuhinje, ki je z obstoječo jedilnico povezan preko preboja na delu z obstoječimi odprtinami (okni).

V obstoječi jedilnici se ustrezno uredi prostor za umivanje rok, instalacije prezračevanja in razsvetljave ter prostori za razdeljevanje hrane ter oddajo umazanih pladnjev v navezavi s preureditvijo kuhinje.

Investicija je ocenjena na 1,2 milijona evra.

O. U.

Vir: Modre novice