V Domžalah oddanih več kot 240 prijav škode, 10 objektov je neprimernih za bivanje

Od prejšnjega tedna je v Domžalah na terenu komisija, ki popisuje škodo. Oddanih je bilo več kot 240 prijav, popis škoda na objektih je že v teku, trenutni popis kaže, da naj bi šlo v 80 % primerov za kleti, 10 % za prve etaže in 10 % za druge etaže. V večini primerov je škoda nastala v kleteh. Približno 10 objektov je neprimernih za bivanje. Kot je na novinarski konferenci dejala županja Občine Domžale Renata Kosec, so predstavniki občinske uprave in Civilne zaščite Občine Domžale vseskozi prisotni na terenu. Komisija bo v kratkem zaključila s popisom škode, tako da bo v kratkem stanje vneseno v državni sistem Ajda, kar je tudi podlaga za uveljavljenje državne pomoči. Medtem, ko skupna ocena škode pri posameznih gospodinjstvih še ni znana, je ta na lokalni javni infrastrukturi ocenjena na 700.000 EUR.

Na septembrski seji Občinskega sveta Občine Domžale bodo Občinskemu svetu podali celotno informacijo o poteku intervencije, kot tudi o vseh korakih, ki so bili storjeni takoj po uničujoči ujmi in predlagali v obravnavo in sprejem tri mehanizme oziroma ukrepe pomoči. V proračunu bodo, že v prvi in kasneje v drugi obravnavi, predlagali Občinskemu svetu tudi sredstva za protipoplavne ukrepe za v bodoče.

Prva, najpomembnejša pomoč, je po besedah županje, pomoč občanom, ki so utrpeli škodo, katere obseg bo znan po zaključku popisa komisije, druga pa solidarnostna pomoč sosednjim občinam. Preko Skupnosti občin Slovenije so se občine namreč domenile, da bodo solidarne med seboj in tako vsaka nekaj sredstev namenila drugi občini, kot pomoč.

Tretja pa je zaveza, da bomo določena sredstva namenili za protipoplavne ukrepe, torej za sanacijo, ki bo sledila intervencijskim ukrepom, ki se trenutno na porečju Kamniške Bistrice že izvajajo.

V strugi Kamniške Bistrice s pomočjo potrebne mehanizacije potekajo intervencijska dela, ki bodo v teku nekje do konca septembra. Po zaključku prve faze, bodo pristojni nadaljevali s sanacijskimi deli, ki bodo večfazna.

Podžupan Borut Ernestl je pohvalil Štab Civilne zaščite Občine Domžale, ki je odreagiral hitro in kakovostno. »Predvsem je šlo v tistih prvih trenutkih za črpanje vode in iznos poplavljenih stvari. Intervencije so se izvajale v KS Homec Nožice, ki je bila po ocenah najbolj prizadeta v poplavah, prav tako so bile številne intervencije v KS Toma Brejca Vir, KS Venclja Perka, na območju Depale vasi in na območju KS Slavka Šlandra pa tudi v južnem delu občine. Dnevno je bilo na terenu preko 300 prostovoljcev, kar potrjuje, da imamo vzpostavljen operativen in učinkovit sistem zaščite in reševanja v naši občini.«