V Domžalah opozorili na neodzivnost države pri sanaciji mostu čez Kamniško Bistrico

Na občini Domžale se danes predstavili potek del na porečju Kamniške Bistrice po avgustovskih poplavah. Kot so povedali, dela potekajo tudi v mesecu novembru, vodstvo občine pa je opravilo več ogledov na terenu, predvsem v Nožicah in Biščah.

Na obeh lokacijah je prva faza potekala kot načrtovano, da bi se vrnila reka v staro strugo, zdaj pa sledi druga, sanacijska faza, v kateri bodo pristojne državne službe pripravile projekt za dokončno sanacijo. Ta bo med drugim vključevala utrjevanje bregov, dvig brežin in druge protipoplavne ukrepe. Kljub večkratnim pozivom pa na Občino še vedno ni prispel odgovor pristojne direkcije na oktobrske pobude krajevnih skupnosti, je pa vodstvo Občine v zadnjem tednu novembra kljub temu sklicalo sestanek s predstavniki domžalskih krajevnih skupnosti z namenom izmenjave aktualnih informacij.

Tudi glede odstranitve poškodovanega mostu na Viru se vodstvo Občine Domžale vseskozi urgentno dogovarja s pristojnimi in si prizadeva, da bi bil most čim prej porušen in na novo zgrajen. Most, tak kot je, predstavlja grožnjo za varnost ljudi in premoženja. 10. novembra 2023 je na Direkciji RS za infrastrukturo tako potekal sestanek glede rušitve mostu in prestavitve komunalnih vodov, ki jih je pred rušitvijo potrebno prestaviti z mostu. Na mostu imajo namreč svojo infrastrukturo upravljalci JKP Prodnik, Elektro Ljubljana, Telemach in Telekom Slovenije, Softnet pa je svoje vode že prestavil. Prodnik predvideva začasen premik na nadomestna jeklena mostova do končne ureditve mostu ali pa v strugo. Upravljalci morajo prestavitev komunalnih vodov izvesti sami, vključno z vsemi inštalacijskimi in gradbenimi deli. Vsa dela naj bi se pričela v začetku decembra in izvedla v najkrajšem možnem času, tudi odstranitev porušenega mostu.