Danes je vrtec pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani objavil razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2023/24 za vpis s 1. 9. 2023.

Ob tej priliki je ravnatelj vrtca Gregor Pečan objavil, da je potrebno izpolnjeno vlogo, ki jo objavljamo v nadaljevanju, oddati do najkasneje 31. marca 2023.

Izpolnjeno vlogo »Vloga za vpis otroka v vrtec«, ki jo dobite na upravi vrtca ali na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani in vrtca, oddate osebno v tajništvu, po pošti ali pošljite na [email protected], najkasneje do 31. marca 2023.

Zapisali so še: “Če bo prijavljenih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (uradno prečiščeno besedilo–UPB1), Uradni list RS, št. 88/2022 z dne 30. 6. 2022, v občini Dol pri Ljubljani.”

Vsi zainteresirani starši, ki bodo oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, bodo o sprejemu otroka obveščeni najkasneje do 31. maja 2023.

Pomembno obvestilo ravnatelja: Vse vloge, ki ste jih starši že oddali med letom za sprejem s 1. 9. 2023, bodo enakopravno obravnavane in jih ni potrebno ponovno vlagati.

Spletno uredništvo