Muljava je prijazna dolenjska vasica, ki se je spojila z imenom velikega pripovednika Josipa Jurčiča (1844–1881). Jurčičeva domačija je danes muzej na prostem, ki pripoveduje zgodbe o vsakdanjem življenju kmečkega prebivalstva in modrosti življenja v sobivanju z naravo.

Kulturni spomenik ohranja podobo osrednje slovenske kmečke arhitekture, opreme prebivališč in gospodarskih poslopij, naprav in načina poselitve. Domačija je tudi prostor številnih kulturnih prireditev, likovnih in etnografskih razstav, tu je tudi cilj Jurčičeve poti, ob domačiji pa v naravnem amfiteatru domača gledališka skupina tradicionalno uprizarja Jurčičeva dela.

Krjavljeva koča je bila skromen dom. Foto: Primož Hieng

S pisateljevim imenom je tesno povezan tudi splošni utrip dogajanja v teh krajih, vključno s turizmom, kulinariko, etnologijo, športom in ostalimi dejavnostmi. Podobo krajevne skupnosti Muljava bogati gotska cerkev Marijinega vnebovzetja iz prve polovice 15. stoletja s freskami Janeza Ljubljanskega in z zlatim baročnim oltarjem.

Območje Muljave je bilo naseljeno že v davnih časih. Skozi kraje je nekoč vodila glavna rimska cesta, ki poteka iz Ivančne Gorice skozi Žužemberk in Dvor proti Črnomlju. Pozneje je bila po njeni trasi speljana cesarska trgovska pot. V uporabi je bila vse do leta 1859, ko so zgradili novo cesto po dolini Krke. Nekdanja rimska cesta je najbolje ohranjena ravno na predelu od Gorenje vasi proti Bojanjemu Vrhu.

Pod pisateljevo hišo so postavili čebelnjak. Foto: Primož Hieng

Ob rimski poti, kot dokazujejo izkopanine ob muljavski cerkvi, so zrasle tudi rimske hiše. Ob postavljanju nove mrliške vežice na Muljavi so arheologi naleteli na temelje nekdanje rimske podeželske pristave. V starem Rimu so jo nekoč imenovali vila rustica. Ne gre torej za vilo v današnjem pomenu besede, ampak za posestvo s kmečko hišo in z ločenimi gospodarskimi poslopji. Ta posestva so bila gospodarska osnova rimske politične izbrane družbe. Bivalni prostori za lastnika in njegovo družino ter prostori za delovno silo, to je sužnje, so bili jasno ločeni.

Krajevna skupnost Muljava je ena od 12 točk, ki jo je vsekakor vredno obiskati na krožni poti občine Ivančna Gorica. Pot vas popelje skozi vseh 12 biserov občine. Ne glede na kakšen način jo boste ubrali, peš ali s kolesom, kot avtomobilski izlet z družino, na konju ali pa vseh 12 točk celo pretečete, boste ob tem lahko uživali v prijetnem valovanju krajine in spoznavali znamenitosti. Seveda vam celotne poti ni treba opraviti v enem zamahu ali določenem vrstnem redu. Ob tem lahko naberete neprekinjen krog dvanajstih žigov, ki so nameščeni na turističnih informacijskih točkah. Pot prek Muljave vodi po znani trasi Jurčičeve poti.

Jurčičeva rojstna hiša z njegovim spomenikom Foto: Primož Hieng

Jurčičeva rojstna hiša, v kateri se je rodil muljavski pisatelj, je urejena kot muzej na prostem. Do leta 1826 so Jurčičevi predniki stanovali v najeti tuji leseni bajti (pajštbi), namenjeni preužitkarjem. Od tu tudi domače ime Pri Pajštbarju. Tega leta je Jurčičev ded postavil lastno, zidano hišo. Hiša je ohranjena v prvotni obliki in predstavlja dragocen spomenik kmečkega stavbarstva 19. stoletja.

Primož Hieng