Na območju Glavnega trga so pri urejanju ceste Glavni trg – Medvedova ulica (odsek od pošte do sodišča) odkrili ostanke nekdanjega severnega mestnega obzidja z delom severozahodnega vhodnega stolpa nekdanjih mestnih vrat.

Pred začetkom rekonstrukcijskih cestnih del so bili s strani Občine Kamnik izvedeni vsi ukrepi za zagotovitev arheološkega nadzora pred in v času gradbenih del, zato tudi dinamika gradbenih del ni bila ovirana. Arheološka ekipa, ki je bila na terenu prisotna dva dni, je izvedla izkop, dokumentiranje in izmere zidov.

Tovrstne aktivnosti arheologov so nekaj običajnega na območjih starih mestnih jeder, ključnega pomena za uspešno in strokovno opravljeno delo pa je dobro sodelovanje med Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in posameznimi občinami.

Janez Stibrič