Vabilo na odprtje priključka Šmarje – Sap

 Priključek Šmarje – Sap je del odseka Malence–Šmarje – Sap, ki je pred 25 leti povezal že zgrajeno južno ljubljansko obvoznico z odsekom Šmarje – Sap – Višnja Gora. Šest kilometrov dolg odsek se začne v Malencah, kjer je bil zgrajen del bodočega razcepa proti vzhodnemu delu avtocestnega obroča okrog Ljubljane, nadaljuje se z dvocevnim predorom Debeli hrib, nadaljnja dva kilometra poteka po pobočjih Golovca, ki je prekinjeno z dolinama Lavrice in Bajerke, kjer preko visokega nasipa doseže 50 metrov globok vkop Lisičje. Pri vasi Reber prečka dolino, železniško progo in regionalno cesto z viaduktom Reber ter neposredno za njim z dvocevnim predorom Mali vrh doseže naselje Šmarje – Sap. V Šmarju – Sapu je bilo do sedaj možno na avtocesto dostopati le v smeri Novega mesta in jo zapustiti iz smeri Novega mesta. Z novim priključkom pa bo možen uvoz in izvoz na avtocesto v obe smeri.

Vabimo vas na odprtje priključka Šmarje – Sap, ki bo v četrtek, 12. oktobra 2017, ob 16. uri na priključku Šmarje – Sap.

Zbrane bodo nagovorili minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, predsednik uprave DARS d.d. dr. Tomaž Vidic in župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič.

Vljudno vabljeni!