Ustavno sodišče je danes izdalo sklep o začasnem zadržanju izvajanja dela 23., 24. in 25. člena novele zakona o RTV Slovenija, ki govorijo o konstituiranju novega sveta zavoda, oblikovanju novega statuta ter imenovanju novega predsednika in članov uprave.

Pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o RTV s predlogom za začasno zadržanje na Ustavnem sodišču so ponovno obravnavali v četrtek, svojo odločitev pa so sporočili danes.

Za delno zadržanje novele zakona o RTV se je odločilo pet ustavnih sodnikov, tri ustavne sodnice pa so bile proti. Proti so glasovale sodnice Neža Kogovšek ŠalamonŠpelca Mežnar in Katja Šugman Stubbs, ki so podale tudi odklonilna ločena mnenja. Ustavna sodnika Klemen Jaklič in Rajko Knez pa sta podala pritrdilni ločeni mnenji.

Za zadržanje so sicer glasovali še Rok SvetličMarko Šorli in predsednik US Matej Accetto. Ustavni sodnik Rok Čeferin je bil pri odločanju v tej zadevi izločen.

Ustavno sodišče v sklepu ugotavlja, da stanje v vsakem primeru terja hitro odločitev sodišča, zato bo sodišče takoj nadaljevalo z vsebinsko presojo.

Pri odločanju o začasnem zadržanju pa je vendarle upoštevalo, da bi dokončna uveljavitev nove ureditve v primeru njene morebitne kasnejše razveljavitve povzročila dodatne škodljive posledice, vključno s posledicami za novo vzpostavljene organe RTV Slovenija in položaje tistih, ki bi bili nanje imenovani. Glede na navedeno je Ustavno sodišče odločilo, da izvrševanje ZRTVS-1B začasno zadrži, a le v tistem obsegu, ki začasno preprečuje dokončno uveljavitev nove ureditve, kar vsaj deloma omejuje nastanek škodljivih posledic,” so zapisali v sklepu.

Ustavno pobudo, o kateri je Ustavno sodišče izdalo sklep o začasnem zadržanju dela novele zakona, je vložilo več vodilnih na RTV Slovenija s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta Petrom Gregorčičem. Izpodbijajo določbe, po katerih so prenehali mandati članov programskega in nadzornega sveta, generalnega direktorja in direktorjev televizije in radia.

Po mnenju pobudnikov bodo zaradi prekinitve mandatov nastale nepopravljive posledice, kar jim je v tem trenutku pritrdilo tudi Ustavno sodišče v izdanem sklepu.

Na današnji objavljeni sklep se je odzval tudi prvopodpisani pod ustavno pobudo dr. Peter Gregorčič. Z pravnim strokovnjakom, ki je tudi avtor ustavne pobuda prof. dr. Matejem Avbljem pa sta tudi podala izjavo za javnost, ki jo v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Na odločitev pa so se odzvala tudi ministrica za kulturo, ki je za POP TV povedala, da postopki tečejo dalje in da to ni dokončna odločitev, ki pa vsekakor mora biti sprejeta čimprej.

Spletno uredništvo