Občina Grosuplje je v sodelovanju s partnerji Krajevno skupnostjo Šmarje – Sap, Turističnim društvom Šmarje – Sap, Vzgojno varstvenim zavodom Kekec Grosuplje in Osnovno šolo Šmarje – Sap s projektom UREDITEV BAJERJA ZACUREK Z OKOLICO uspešno kandidirala na 2. javni poziv Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem (LAS SMP), ki je bil objavljen dne 6. 3. 2018, za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v upravičenih naseljih na območju LAS SMP za leto 2018 – 2019.

Upravni odbor LAS SMP je sicer že novembra lani odločal o izboru operacij in že takrat je bila med potrjenimi projekti tudi ureditev bajerja Zacurek z okolico, dne 20. 5. 2019 pa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zanj izdalo tudi dokončno potrdilo.

Gre za manjše območje v zaledju naselja Šmarje – Sap, kjer se nahajata bajer Zacurek in studenec Medvedov izvir. Območje že sedaj predstavlja prijetno sprehajalno točko številnih krajank in krajanov Šmarja – Sapa, na robu gozda, ki je od centra Šmarja – Sapa oddaljena cca. 1 km. Lokacija je primerna za druženje, manjše športne aktivnosti, hkrati pa je tudi dobra izhodiščna točka za krajše pohode po gozdu in daljše ture proti Plešam in v smeri ljubljanske občine.

Lokacija je poznana tudi najmlajšim iz vrtca Pika, pa tudi učenkam in učencem šole v Šmarju – Sapu, do koder se radi odpravijo na pohod, prav tako služi za izvajanje delavnic na temo varovanja okolja, pomena vodnih virov in tudi za družabna srečanja.

Želja, da bi se območje lepo in primerno uredilo, pa je bila že večkrat izražena tudi s strani samih krajank in krajanov Šmarja – Sapa.

V okviru projekta bodo tako na območju uredili brežino bajerja, podest za sedenje in manjši pomol, tam bodo svoj prostor našle tudi preproste fitnes naprave in otroška igrala, prav tako se bo uredil manjši prireditveni prostor.

Seveda se bo na območju namestilo tudi klopi, koše za smeti in pasje iztrebke, prav tako se bo območje opremilo z informativno tablo z informacijami o naravnih vrednotah v okolici in z interaktivno tablo z vsebino iz okolice, namenjeno predvsem popestritvi za (naj)mlajše.

Nastal bo prijeten, rekreativno družaben prostor za Šmarčanke in Šmarčane, pa tudi vse ostale občanke in občane ter obiskovalce od drugod. Hkrati pa bo projekt prispeval tudi k večji informiranosti in ozaveščenosti domačinov in obiskovalcev o naravnih vrednotah, pomenu voda in izvirov ter posledično o tem, kako pomembna je skrb za čisto okolje.

Predvidena celotna vrednost projekta je 112.605,90 evrov, delež sofinanciranja pa znaša 73.600,72 evrov.

Jana Roštan