Poleg suhega in za ta letni čas nadpovprečno toplega vremena je napočil čas intenzivnega odstranjevanja suhih ostankov kmetijskih rastlin in drugega rastlinja z vrtov, njiv, travnikov in gozdov, pogosto s kurjenjem in požiganjem.
Število požarov v naravnem okolju se je zaradi tega v zadnjih dneh povečalo.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki od 23. februarja dalje velja na Primorskem, od 25. februarja 2019 dalje pa na območju celotne države.

V času razglašene velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete.

Prepoved velja do preklica.

Da pri kmetijskih in vrtnih opravilih ne bi zagorelo naravnem okolju, je treba pri uporabi ognja upoštevati predvsem naslednje:

  • pri kurjenju je treba ustrezno urediti kurišče, ogenj pa nadzorovati ves čas kurjenja,
  • ob vetru kurjenje ni dovoljeno oziroma je treba z njim prenehati,
  • prepovedano je uničevanje odpadkov z ognjem ter vsakršno požiganje,
  • prepovedano je odmetavanje in odlaganje gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki v naravnem okolju lahko povzročijo požar.

Kaja Z.