Pet projektov

Na Institutu Jožef Stefan so predstavili produkte s področja umetne inteligence, ki jih bodo brezplačno ponudili občinam in društvom. Gre za pet projektov: virtualni pomočnik Asistent, Občinska televizija, 3D asistent, sistem Turizem in sistem Zdravje. Cilj raziskovalcev je, da produkte prenesejo v slovensko družbo na način, ki bi bil dostopen in brezplačen za vse občane, le-ti bodo s tem pridobili več informacij, storitev in podpore. Umetna inteligenca in IKT napredujeta neverjetno hitro, raziskovalni oddelki razvijajo fantastične nove sisteme, spotoma pa nastajajo tudi sistemi, ki jih lahko namestijo in vzdržujejo inštitucije lokalne samouprave in civilne družbe. Na IJS so se odločili, da del “stranskih” produktov vrhunskih raziskav (trenutno gre za pet produktov) brezplačno ponudijo javnosti.

Občinska spletna televizija

Občinska TV: s to storitvijo dobi vsaka občina svojo spletno televizijo preko YouTuba. S kamero preko računalnika ali mobitela lahko snemajo lokalne in jih prenašajo preko občinske TV. Program se lahko predvaja na vseh spletnih napravah (računalnikih, tablicah, mobilnih telefonih) in novejših televizijah.

Virtualni 3D asistent

3D Asistent: za občinske znamenitosti lahko naredijo 3D virtualnega asistenta, ki vas vodi naokrog in razlaga o znamenitostih, pozna pa tudi vsebino občinskega asistenta. Smisel 3D asistenta je, da vabi in informira širšo populacijo o občinskih znamenitostih. 3D asistent se lahko uporablja preko spletnega portala, enostavno pa se vzpostavi tudi samostojna aplikacija za pametni telefon Android ali iPhone, računalnik Windows ali Mac.

Asistenti: za vsako od 200 občin so zgradili svojega asistenta, tj. virtualnega pomočnika, ki odgovarja na vprašanja v naravnem jeziku in opravlja določene storitve. Poleg tega obstajajo tudi pomočniki za posamezne pokrajine in za celotno Slovenijo.

Turistične znamenitosti Slovenije

Turizem: storitev je sestavljena iz več modulov, nekateri so še v razvoju. Prvi modul pozna več kot 3.000 turističnih znamenitosti v Sloveniji. Za vsako občino asistent za informiranje in načrtovanje izletov že obstaja. Tako kot pri drugih asistentih, lahko tudi tukaj popravljate odgovore in vstavljate nova vprašanja in odgovore. Kmalu bo v sistem možno ročno vnašanje lokalnih turističnih znamenitosti.

Umetna inteligenca in zdravje

Zdravje: velik del medicinske stroke se strinja, da bo umetna inteligenca z revolucionarnimi novostmi bistveno izboljšala zdravstveni sistem. Sistem Zdravje nudi informacije o prvi pomoči, zdravstvene nasvete doma in iz tujine, informacije iz NIJZ, iz programa pametne specializacije EkoSMART ter podprojekta Elektronsko in mobilno zdravje, repozitorijev domen in prototipov, sistemov za nadziranje stresa in skrb za starejše. Kmalu bo možno dodajati lokalne zdravstvene storitve.

Več o teh produktih lahko preberete na spletni strani Instituta Jožef Štefan. Upamo, da bodo občine čim prej uporabile te brezplačne produkte s področja umetne inteligence in jih ponudile svojim občanom, pa tudi širši javnosti (turistom idr.).

Janez Stibrič