Verjetno prav vsi prebivalci občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče veste, da komunalne storitve plačujete dražje kot v drugih občinah.

Verjetno pa ne poznate razloga za to. Da so cene previsoke, so (predvsem zaradi pritiska zainteresirane javnosti) opazili tudi na domžalski občini in ustanovili projektno skupino, ki naj bi pregledala cene komunalnih storitev glede na ponudbo na trgu in vrednost  ter kakovost opravljenih storitev. Do te točke je vse izpeljano smiselno, vendar se prav tukaj smiselnost tudi konča.

Člani skupine so namreč direktor podjetja Prodnik Marko Fatur, direktor domžalske občinske uprave Edvard Ješelnik, ki je tudi predsednik nadzornega odbora podjetja Prodnik, trije domžalski podžupani in zgolj dva domžalska opozicijska občinska svetnika. Kar pomeni, da gre za navzkrižje interesov in da taka projektna skupina ne bo nikoli naredila ničesar v škodo Prodnika, to pa posledično pomeni, da se cene ne bodo spreminjale. Vsaj ne navzdol.

Vendar se zgodba tukaj ne konča. Znotraj podjetja Prodnik deluje sindikat, ki pa v bistvu bolj zastopa vodstvo, kot pa zaposlene. Predsednik tega sindikata je že 15 let Boštjan Novak, ki je pod očitnim vplivom direktorja Marka Faturja in v korist zaposlenih ni v 15 letih naredil ničesar, čeprav sam govori drugače.

To najlepše kaže število agencijskih delavcev v podjetju Prodnik je zaposlenih okoli 70 ljudi, dodatnih 30 jih prihaja iz podjetja Kariera. Delodajalci si s takim izkoriščanjem nižajo stroške, saj z njimi nadomeščajo dražje redno zaposlene delavce, ki odhajajo ali odidejo v pokoj. Izkoriščajo jih tako, da jim niso enako izplačevali stroškov prevoza na delovno mesto in za malico, pa tudi njihovo delo je plačano manj od tistega redno zaposlenih delavcev.

Boštjan Novak se je v sindikalnih medijih hvalil, da je spremembo tega načina poslovanja z agencijskimi delavci kljub nasprotovanju direktorja dosegel on, kar pa ni res – pripisal si je zgolj zasluge delovanja drugih in tistih, ki so sindikat vodili pred njim. Stvari so se spremenile šele po ustanovitvi novega sindikata VIR Prodnik, ki je problem agencijskih delavcev tudi javno izpostavil in direktorja pozval k odpravi kršitev.

Vendar agencijski delavci še zmeraj ne dobijo toliko, kot dobijo redno zaposleni, kar ni v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, poplačila za nazaj so se vršila samo še vedno zaposlenim preko agencije in na Prodniku. Ostalim, ki jih ni več v Podjetju, pa poplačil za nazaj niso izplačali. Nobenemu zaposlenemu pa še niso izplačali 13. plače oziroma poslovne uspešnosti do leta 2018. Podjetje Prodnik je namreč za izplačilo plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja delavcu za obdobje, ko je delavec pri njem opravljal delo, subsidiarno odgovoren.

Zaradi nevzdržnih razmer so zaposleni ustanovili še en sindikat, saj obstoječemu – razen vodstva, in to upravičeno, ne zaupa nihče več. Pred dvema mesecema so ustanovili sindikat VIR Prodnik. Predsednik novega sindikata je postal Tomaž Ličen, podpredsednik pa Blaž Jazbec.

Vodstvo podjetja Prodnik se je odzvalo takoj – Ličen in Jazbec sta zaradi sindikalnih aktivnosti ostala brez aneksa k plači na njunih delovnih mestih. Zaradi domnevne nižje delovne uspešnosti so jima znižali tudi osnovni plači.

Pod črto, za konec: prav vsi plačniki (pre)visokih računov podpirate vodstvo podjetja Prodnik, ki deluje koruptivno v projektni skupini za pregled komunalnih storitev in podpira sindikat pod vodstvom Boštjana Novaka, čigar naloga je v resnici samo ustvarjanje občutka, da imajo zaposleni pravice in da se zanje dejansko nekdo zavzema.

Kakšna pa je resnica, zdaj veste tudi vi.

V. R.