Turizem v občini Grosuplje je nedvomno zelo “živ”!

V ponedeljek, 19. februarja 2018, so župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, v. d. direktor Zavoda za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« Uroš Perme in vodja Medobčinskega razvojnega centra občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje Jasmina Selan s sodelavcem Petrom Zakrajškom v prostorih Zavoda za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« sprejeli državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Evo Štravs Podlogar in generalno direktorico Direktorata za turizem Renato Martinčič.
Naravni in kulturni biseri občine Grosuplje
Razkazali so jima prostore novoustanovljenega zavoda, na kratko predstavili največje naravne in kulturne bisere občine Grosuplje, Krajinski park Radensko polje, Županovo jamo, Tabor Cerovo, Magdalensko goro in druge turistične zanimivosti, ki so si jih v predstavitvenem videu tudi ogledali, beseda pa je nato tekla predvsem o možnostih razvoja turizma v občini in o možnostih pridobivanja sredstev preko različnih razpisov v ta namen.

Naravovarstveni center Radensko polje
Med drugim so se v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina, Zavodom RS za varstvo narave in drugimi partnerji, med njimi Občino Vrbovsko, že prijavili na razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Če bo prijava projekta »SI-HR NARAVA« uspešna, si obetajo vzpostavitev Naravovarstvenega centra Radensko polje, ki bi deloval kot nek center za naravoslovne teme, dodali bi mu tudi neko interaktivno vsebino, vzpostaviti pa si želijo tudi tematske učne poti, ki bi nas vodile po Radenskem polju. Prav tako nameravajo pripraviti delavnice, ki bi nas osveščale o tem, kako pomembna je narava za človeka, predvsem pa bi želeli izpostaviti pozitivne učinke ohranjanja vrst, ki so ogrožene. Radensko polje je namreč tudi del evropskega omrežja Natura 2000.

 

Magdalenska gora in 120. obletnica rojstva Louisa Adamiča
Sama Županova jama je sicer lepo urejena, želeli pa bi dodati več vsebine spremljajočemu objektu, v katerem so sicer lani že odprli razstavo o Županovi jami. Ob Taboru Cerovo bi bilo potrebno urediti sanitarije, zagotovo pa bi bilo za obiskovalce zanimivo, če bi si lahko z moderno tehnologijo ogledali tudi to, kakšno je bilo življenje v tistih časih. Prav tako je beseda tekla o pomembnem arheološkem najdišču Magdalenska gora, pa o gradiču Praproče.
Naj ob tem še spomnimo, da letos obeležujemo 120. obletnico rojstva Louisa Adamiča.
Po sledeh vedomca
Posebej bi omenili še Evropsko pešpot E6, ki poteka tudi skozi občino Grosuplje, srečanje Evropopotnikov pa bo letos potekalo na Cerovem, in sicer 26. maja. Tam je že urejena naravoslovna učna pot Po sledeh vodomca. Takrat bodo tudi svečano otvorili tudi njeno vsebinsko obogatitev in razširitev. Po novem bo vodila vse do Županove jame in Tabora Cerovo.
Sicer pa si želijo v občino Grosuplje pripeljati čim več turistov, ki obiščejo našo prestolnico, kar je v interesu tudi Turizma Ljubljana, ki si želi z obiskom obljubljanskih občin turiste zadržati dan dlje v Ljubljani oz. v Sloveniji.
 V vodstvu občine so prepričani, da jim v občini Grosuplje lahko ponudijo veliko lepega in   zanimivega. Seveda pri tem ne gre pozabiti tudi na domače goste.
J. R.