Občina Grosuplje je v sodelovanju z Zavodom za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« s projektom TRŽNICA ZA VSE uspešno kandidirala na 2. Javni poziv Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem (LAS SMP), ki je bil objavljen dne 6. 3. 2018, za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v upravičenih naseljih na območju LAS SMP za leto 2018 – 2019.

Upravni odbor LAS SMP je sicer že novembra lani odločal o izboru operacij in že takrat je bil med potrjenimi projekti tudi Tržnica za vse, dne 20. 5. 2019 pa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zanj izdalo tudi dokončno potrdilo.

Število prebivalcev v občini Grosuplje kot tudi v samem Grosuplju iz leta v leto narašča, s tem pa pridobiva na pomenu tudi tržnica v Grosuplju. Tam vse dni v tednu obratuje manjši lokal, lahko si kupimo sadje, enkrat tedensko, ob sobotah dopoldne, pa poteka tudi prodaja raznoraznih prehrambenih izdelkov.

Vendar pa na lokaciji ni urejenih sanitarij, pomožnih prostorov in tudi ne primernih stojnic za izvajanje dejavnosti.

V okviru projekta bodo tako uredili prodajne objekte in okolico ter za potrebe tržnice nakupili tudi nove pokrite stojnice. Te bodo omogočale izvajanje promocijske in tržne dejavnosti tako lokalnim pridelovalcem hrane kot tudi lokalnim obrtnikom, društvom in ostalim zainteresiranim skupinam. Ustvarili bodo kvalitetnejše delovno okolje.

In kar je bistveno, tržnica bo postala prijetnejši prostor tudi za vse obiskovalce.

Poleg same ureditve tržnice pa bodo v okviru projekta izvedli tudi tri delavnice na temo: Oblikovanje in izdelava eko turističnih spominkov na osnovi lokalnih znamenitosti, virov in tradicij, s posebnim poudarkom vključevanja otrok in ljudi s posebnimi potrebami.

Na delavnicah bodo tako združili vse starostne skupine, skupine s posebnimi potrebami, pa tudi predstavnike obrti in posameznike z umetniško žilico.

Verjamejo, da bodo nastale lepe, zanimive in inovativne kreacije. Z delavnicami pa bodo nadaljevali tudi še po zaključku projekta.

Predvidena celotna vrednost projekta je 164.553,51 evrov, delež sofinanciranja pa znaša 107.903,94 evrov.

Jana Roštan