Čeprav se Trzin lahko ponaša z nazivom najbogatejša, najrazvitejša in še v mnogočem naj občina, pa ji marsikateri objekt javnega pomena ni v ponos.

Eden izmed njih je prav gotovo Gasilski dom, ki ga je že zdavnaj povozil čas. Tega se tako gasilci kot občani zavedajo že lep čas, saj se že od nastanka samostojne občine trudijo z izgradnjo objekta, ki bi bil primeren za delovanje vseh trzinskih društev, ki delujejo na področju zaščite in reševanja.

 

Izredna seja

Kot se je izkazalo na zadnji izredni seji Občinskega sveta pa nekateri svetniki parcialne politične interese postavljajo pred interese prebivalcev Trzina.

Kljub temu da v Trzinu ni prav veliko primernih stavbnih zemljišč, na katerem bi bilo možno zgraditi tovrsten objekt, je prejšnjemu sestavu Občinskega sveta Občine Trzin uspelo potrditi nakup primernega zemljišča ob Mengeški cesti. V tem mandatu je bil izpeljan arhitekturni natečaj pod okriljem Arhitekturne zbornice Slovenije, na katerem je bila izbrana idejna rešitve objekta Dom zaščite in reševanja Trzin.

Občinska uprava dela …

Občinska uprava pelje vse postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ustanovljen je bil gradbeni odbor. Kljub uspešnemu premagovanju državnih birokratskih ovir pa je na žalost projekt do sedaj naletel na največ ovir prav v trzinskem občinskem svetu.

Trzinski gasilci so še vedno brez svojega doma

Čeprav so gasilci po različnih anketah najbolj zaupanja vredni državljani RS pa občinski svetniki Liste za zeleni Trzin koristijo vsa pravna sredstva pri onemogočanju projekta, ki bi trzinskim gasilcem omogočil delovanje in razvoj.

Na dnevnem redu 26. redne seje, ki je bila sklicana za sredo, 25. aprila 2018 je bila med drugim predvidena tudi točka »Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV – 1. del«. Na statutarno pravni komisiji je g. Podlogar, član Liste za zeleni Trzin zahteval umik te točke na podlagi 156. člena Poslovnika Občinskega sveta. Pred začetkom seje je župan navedeno točko umaknil in posledično sklical dve izredni seji.

Na prvi so bile kot veleva 156. člen poslovnika obravnavane pripombe in predlogi iz javne razprave in zavzeta stališča do njih. Na drugi pa je bil v sprejem predlagan odlok, ki naj bi ga potrdil že na 26. redni seji.

Gospod Podlogar spodbija

Pri sklicu seje pa se je ponovno zapletlo saj je g. Podlogar spodbijal legitimnost sklica izredne seje, ker naj bi preteklo manj kot enajst dni med prejemom gradiva in datumom izredne seje kot po mnenju g. Podlogarja zahteva 43. člen poslovnika. Namenoma pa se pozablja, da je bilo celotno gradivo za to točko poslano že med gradivom za 26. redno sejo.

Dejstvo je, da poslovnik ne daje jasnih navodil glede sklica izredne seje oziroma je po tolmačenju poslovnika s strani g. Podlogarja sploh ni mogoče sklicati. Predstavniki Liste za zeleni Trzin, ki jo sestavljajo ga. Alenka Marjetič Žnidar, g. Romeo Podlogar in g. Peter Kralj so zahtevali umik točke, v kateri naj bi potrdili že prej omenjeni odlok, grozili s prijavo na Upravno sodišče in v razpravi izničevali pomen Gasilskega društva Trzin.

Razburjenje med občinskimi svetniki

To je povzročilo precejšnje razburjenje med občinskimi svetniki. Rado Gladek, občinski svetnik stranke SDS in podžupan je v svoji razpravi odkrito spregovoril o namernem zaviranju projekta s strani Liste za zeleni Trzin. Posnetek seje si lahko ogledate TUKAJ.

 

Odlok je bil sprejet

Odlok je bil kljub obstrukciji »opozicijskih« svetnikov sprejet.

Trzinci se sprašujejo, kaj žene svetnike Liste za zeleni Trzin in katerih trikov se bodo še poslužili z namenom oviranja izgradnje Doma zaščite in reševanje Trzin.

Kot kaže imajo prav tisti, ki hudomušno pravijo, da beseda Zeleni v imenu Liste za zeleni Trzin ne pomeni skrb za zdravo trzinsko okolje, ampak zavist oziroma po domače fovšija.

O. T.