Na zahtevo poslanske skupine SDS se je zaradi zamud pri gradnji tretje razvojne osi na 18. nujni seji sestal Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor.

Na Odboru je poslanec Franc Rosec poudaril, da se realizacija vse bolj odmika od časovnice, ki je opredeljena v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030, in da so bila za to tretjo razvojno os že v okviru parlamenta podana poroštva države za izgradnjo.

Ministrica Alenka Bratušek je predstavila faze posameznih odsekov osi in opozorila na zamudne postopke pri pridobivanju gradbenih dovoljenj. Povedala je, da je ministrstvo dogovorjeno z Darsom, da še enkrat preverijo faze gradnje in možnosti skrajšanja časovnice na minimum. Ministrstvo naj bi potem bi do srede aprila javnost seznanilo z novo realno časovnico. Direktor uprave Darsa Valentin Hajdinjak je izpostavil, da največje zamude nastajajo v fazi priprave na gradnjo, tj. pri pridobivanju raznoraznih dovoljenj, na katere pa ima Dars kot investitor zgolj minimalen vpliv in tako tudi ni in ne more biti krivec za vse zamude.

Poslanec Danijel Krivec je v razpravi poudaril, da je zanimivo je, da se zamude dogajajo samo, ko gre za periferijo. V Ljubljani se tako rekoč lahko gradi karkoli brez papirjev in pravilnega umeščanja v prostor, v OPN-ju se spreminjajo kmetijska zemljišča, drugje niti pod razno. V Ljubljani to ni problem.

Zamislimo se, drugače ne bo nobene ceste več, razen “drekovoda” v Ljubljani.

Poslanec Bojan Podkrajšek je zagotovil podporo, da bodo poslanci SDS potrdili vse sklepe, ki bodo tretjo razvojno os približali Korošcem in vsem Slovencem. Poudaril pa je, da je birokratsko navlako v Slovenijo nujno karseda odpraviti, ker se o teh projektih govori že desetletja in gre za zelo pomemben državni projekt, ki zavira razvoj regije.  Slikovito je opozoril na sosednjo Hrvaško, kjer se je  politika odločila, da zgradi pelješki most in ga tudi je. Izpostavil je, da če bi to gradili pri nas, bi v morju našli take ribe, ki jih nikjer na svetu ni. Razpravi je pritrdil tudi poslanec Franci Kepa, ki se je strinjal, da je vsekakor potrebno postopke poenostaviti in pospešiti.

Poslanka Alenka Helbl je opozorila, da se ji zdi dobro, da je končno prišlo do odziva na shod Korošcev, med katerimi se mnogi vozijo v Ljubljano. Izrazila je veselje nad tem, da bo projekt dosegel malo višjo hitrost. Poudarila je, da se ni dopustno izgovarjati na dolce postpose, ker so pravzaprav poslanci odločevalci na tem področju in je postopke nujno potrebno poenostaviti. Pozvala je, da vsi navzoči stopijo skupaj, da se naredi vse, da bo ta projekt izpeljan:

Tretja razvojna os ni pomembna samo za Koroško, ampak je nacionalnega pomena.

Predlog sklepa poslanske skupine SDS, da Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor pozove Ministrstvo za infrastrukturo, da mu v roku enega tedna posreduje časovnico izgradnje tretje razvojne osi, skladno z roki, opredeljenimi v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030, in odboru poroča o realizaciji projekta vsake tri mesece, ni bil sprejet.

So pa vsi poslanci soglasno podprli sklep koalicijskih poslanskih skupin:

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor podpira napore Ministrstva za infrastrukturo, da čimprej pride do realne časovnice izgradnje 3. razvojne osi, da ne bi prihajalo do dodatnih zamud, hkrati pa družbi DARS priporoča, da takoj pripravi realno časovnico in pri tem optimizira aktivnosti, ki bodo prispevale k skrajšanju rokov izgradnje 3. razvojne osi.

Spletno uredništvo
Vir: Slovenska demokratska stranka