Poslanci odbora za kmetijstvo Evropskega parlamenta so včeraj zvečer sprejeli mnenje, ki bo Evropski komisiji pomagalo pri pripravi novih pravil namenjenim prehodu EU v podnebno nevtralno družbo.

“Pri oblikovanju ukrepov za prehod v podnebno nevtralnost moramo upoštevati različna izhodišča držav članic EU. Predvsem imam v mislih njihov delež pokritosti z gozdovi in površjem posebnih varstvenih območij, kot je Natura 2000, z namenom ohraniti biotsko raznolikost v EU. Komisiji zato med drugim predlagamo preučitev shem t. i. ogljičnega kmetovanja. Te sheme bi omogočile finančno nagrajevanje kmetov pri opravljanju trajnostnih kmetijskih praks, ki imajo ugoden vpliv na okolje. To je pomembno tudi za Slovenijo in slovenske kmete, ki imajo velik del svojega ozemlja pod omenjeno zaščito”, je ob sprejemu mnenja izjavil evropski poslanec in pogajalec odgovoren za področje podnebne nevtralnosti skupine ELS na odboru za kmetijstvo, Franc Bogovič.

Bogovič je razložil, da je eden ključnih ciljev politične skupine ELS na podlagi ocene učinka do leta 2030 (glede na leto 1990) zmanjšati emisije toplogrednih plinov za najmanj 50 do 55 odstotkov ter doseči podnebno nevtralnost EU do leta 2050. Hkrati je Bogovič dodal, da “je postavljanje visokih ciljev in standardov pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov brez smisla, če hkrati ne naslovimo tudi vprašanja emisij, ki pri ne trajnostni proizvodnji nastanejo na drugem koncu sveta in se nato prek blaga uvozijo v EU”.

“Zato jasno pričakujemo in v mnenju izpostavljamo, da bo Evropska komisija, da se temu izogne, pri pripravi novih pravil morala poskrbeti za zagotavljanje ustrezne proizvodnje hrane, prehransko varnost, podporo trajnostnim kmetijskim praksam, in upoštevati posebne razmere podeželskih in odmaknjenih območij ter vlogo trajnostne bioekonomije,” dodaja Bogovič.

Sprejeto mnenje odbora za kmetijstvo bodo v naslednjem koraku obravnavali poslanci matičnega odbora, odbora za okolje in varstvo potrošnikov, ki bo svoje stališče glede novih evropskih podnebnih pravilih oblikoval v četrtek, 10. septembra 2020.