Ti dijaki naj bi imeli tudi v četrtek sistematski pregled v ZD Domžale

Ti dijaki so imeli tudi v četrtek sistematski pregled v ZD Domžale.
Poveljnik CZ Občine Domžale Marko Žagar je v večernih urah prejel obvestilo ravnatelja Srednje šole Domžale, mag. Primoža Škofica glede potrjene okužbe s koronavirusom pri dijaku Srednje šole Domžale. Dijak ni občan Občine Domžale, zdravi se doma, prav tako so vsi tesni kontakti v karanteni.
Nacionalni inštitut za javno zdravje je posredoval Srednji šoli Domžale priporočila za preprečevanje širjenja okužbe (samoopazovanje vseh dijakov in zaposlenih v šoli, upoštevanje higienskih ukrepov, ipd.), s katerimi so seznanjeni vsi učenci oz. dijaki, starši ter zaposleni v šoli. Civilna zaščita Občine Domžale skrbno in ažurno spremlja stanje v državi in v občini, prav tako smo v stiku s predstavniki Občine Domžale, ZD Domžale, organizacijami in zaščitno-reševalnimi enotami ter službami.

V pripravljenosti so vse potrebne ekipe in službe sistema zaščite in reševanja Občine Domžale za ukrepanje pri upočasnitvi širjenja virusa.

Nadaljnje informacije o novem koronavirusu bomo podali predvidoma vsak dan.

Občane in občanke še naprej naprošamo, da dosledno upoštevajo navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega instituta za javno zdravje pri izvajanju samozaščitnih ukrepov, s čimer bodo na najboljši možni način prispevali k upočasnitvi širjenja virusa. Prav tako jih naprošamo, da ne prihajajo v Zdravstveni dom, če res ni nujno.

Nacionalni inštitut za javno zdravje

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

Zdravstveni dom Domžale

https://www.zd-domzale.si/

Vir: Spletna stran Občine Domžale