V sredo, 22. avgusta 2018, so župan dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar in vodja urada za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti Jelka Kogovšek s sodelavko Mojco Koželj obiskali Zasebni vrtec Malček na Velikem Mlačevem.

Tam sta jih pričakali indijanski plemeni Lisičke in Ježki ter se jim predstavili z lepimi pesmicami, ob katerih so tudi zaigrali na glasbila ali pa kar zaplesali. S svojim smehom in vedrino pa tudi svoje goste povabili k petju, plesu in igranju.

Ta obisk je imel posebno noto tudi zato, ker sta župan dr. Peter Verlič in direktorica vrtca Jožica Kastelec ta dan podpisala koncesijsko pogodbo.

Občina Grosuplje je namreč že konec julija letos na podlagi javnega razpisa podelila Zasebnemu vrtcu Malček koncesijo na področju javne službe programa predšolske vzgoje in varstva na območju občine Grosuplje, in sicer za dva oddelka predšolskih otrok.

Javno službo predšolske vzgoje sicer v občini Grosuplje opravljajo javni vrtec VVZ Kekec Grosuplje in zasebniki, koncesionarji, ki pa se jim je sedaj pridružil še Zasebni vrtec Malček, v katerem se že zdaj varuje več kot dvajset malčkov.

Koncesija se izvaja v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, koncesionar, ki izvaja javno veljavni program za predšolske otroke potrjen s strani Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, pa se zaveže, da bo pri vpisu otrok v zasebni vrtec dal prednost otrokom, ki imajo z enim od staršev stalno prebivališče v občini Grosuplje.

Koncesija je podeljena za celotno območje občine Grosuplje in za desetletno obdobje.

V občini Grosuplje tako nadaljujejo prizadevanja, da bi v organiziranem varstvu našli svoje mesto vsi otroci, ki ga potrebujejo.

J. R.