Občina Vodice je na Portalu javnih naročil dne 27. 6. 2018 objavila javni razpis za izbiro izvajalca javnega  naročila male vrednosti za storitev Strokovna izvedba operacije Stara hišna imena.

Občina Vodice je v partnerstvu z Občino Medvode, Občino Komenda, Občino Mengeš in Občino Trzin na javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas prijavila projekt raziskovanja hišnih imen z naslovom »Stara hišna imena«.

Projekt je bil izbran in potrjen s strani upravnega odbora LAS Za mesto in vas, naknadno pa potrjen tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

  Rok za oddajo ponudb je 13. 7. 2018 do 9. ure.

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je razviden iz objave na Portalu javnih naročil ter razpisne dokumentacije, katere sestavni del je tudi specifikacija naročila. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate spodaj:

O. V.