Ali morda poznate Stičišče NVO osrednje Slovenije?

Ta namreč nudi podporo in pomoč vsem nevladnim organizacijam iz osrednje Slovenije. Njihove storitve so za vse nevladne organizacije v 26 občinah osrednje Slovenije brezplačne.

Projekt s svojimi dejavnostmi prispeva h krepitvi aktivne vloge nevladnih organizacij pri oblikovanju in izvajanju javnih politik s spodbujanjem NVO k civilnemu dialogu in aktivnejšemu vključevanju v procese odločanja na lokalni oz. regionalni ravni.

VEM točka (vse na enem mestu za NVO)zagotavlja servisno podporo. S predvidenimi izobraževanji in razvojnim mentorstvom na področju pridobivanja sredstev in razvoja novih storitev krepi usposobljenost NVO ter pomembno prispeva k večanju kakovosti in učinkovitosti delovanja NVO ter finančne neodvisnosti od javnih virov. S sklopom akcij za medije, gospodarstvo in javno upravo ter promocijskimi dejavnostmi ozavešča širšo javnost, medije, gospodarstvo in javno upravo o pomenu NVO in njegovi vlogi pri reševanju ključnih razvojnih vprašanj.

Medtem, ko se letošnje šolsko leto bliža koncu, se na Stičišču NVO osrednje Slovenije in ZLHT Regionalnem centru NVO že aktivno pripravljajo na novo šolsko, ko se bodo nevladne organizacije (društva, zavode, ustanove) ponovno povezali z osnovnimi šolami.

V iztekajočem šolskem letu 2016/17 je v akciji NVO gre v šolo sodelovalo 7 osnovnih šol iz osrednjeslovenske in zasavske regije, kjer se je predstavilo več kot 80 različnih nevladnih organizacij iz področij kot so izobraževanje, šport, kultura, varstvo okolja in gojenja rastlin, ter družbeno-socialnega področja.

Učenci so v enem šolskem dnevu na doživljajski, izkušenjski način spoznali aktivnosti nevladnih organizacij. Članstvo v nevladnih organizacijah namreč krepi občutek pripadnosti, prostovoljstva in neformalnega učenja med mladimi.

Trenutno že potekajo aktivni dogovori z osnovnimi šolami, ki se bodo tudi v šolskem letu 2017/18 vključili v akcijo NVO gre v šolo.

Akcija NVO gre v šolo se bo v naslednjem šolskem letu 2017/18 izvajala v tednu otroka, to je v mesecu oktobru.

Več na njihovi spletni strani www.consulta.si

A. A.