Ste vedeli, da je 20. februar svetovni dan socialne pravičnosti?

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2007 20. februar razglasila za svetovni dan socialne pravičnosti. S tem dnevom želijo povečati zavedanje o težavah revščine, neenakosti med spoloma in socialne izključenosti.

Svetovni dan socialne pravičnosti je odlična priložnost za priznanje in spodbujanje nenehnih prizadevanj za vzpostavitev evropskega stebra socialnih pravic. V hitro spreminjajočem se svetu dela se pojavljajo novi izzivi za varnost in zdravje pri delu, ki izhaja iz manj stabilnih delovnih razmerij, novih delovnih vzorcev in staranja delovne sile. Cilj pobude, ki jo vodi Evropska komisija, je obravnavati te izzive z oblikovanjem bolj socialne Evrope s poštenimi delovnimi pogoji.

 Izboljšanje zdravja in varnosti delavcev je ena od njenih najpomembnejših   prednostnih nalog.

Težak položaj hendikepiranih ljudi

V Evropski mreži za neodvisno življenje (ENIL) želijo ob tem izkoristiti priložnost in opozoriti na težek položaj hendikepiranih v družbi.

 “Na ta dan premišljujemo o pomembnosti socialne pravičnosti v naših   prizadevanjih  za stabilnejši, pravičnejši in varnejši svet. Težnja po socialni   pravičnosti za vse ljudi je jedro prizadevanj Združenih narodov za promocijo   razvoja in človeškega dostojanstva,” je v sporočilu pred svetovnim dnevom   pravičnosti zapisal generalni sekretar ZN Ban Ki Mun.

V ENIL pa ob tej priložnosti želijo opozoriti, da je tudi življenje hendikepiranih v posebnih institucijah oblika socialne izključenosti, ki je prevečkrat prezrta. V izjavi za javnost so poudarili, da je stopnja revščine med osebami s hendikepom v Veliki Britaniji dvakrat, v Srbiji celo trikrat višja kot med ostalim prebivalstvom. Obračajo se na države EU in jih pozivajo k reševanju problema revščine in nepravičnosti, ki so mu še posebej izpostavljene osebe s hendikepom.

J.A.S.