Sredi dneva je marsikje v SPB1 v Domžalah temno

Zgodba stanovanjsko-poslovnega objekta SPB-1 v Domžalah ima že zelo dolgo “zgodovino” oz. dolgo brado, kot radi rečemo.  Ta objekt se ne uredi in ne uredi, kajti vedno namreč nastopi kakšen problem.

Dobro bi bilo vedeti, v kolikšni meri so bile pobude etažnih lastnikov v kompleksu SPB -1 dosedaj uresničene. Za katere pobude gre?

Naštejmo jih samo nekaj:

  • Pravično delitev stroškov pasaže (čiščenje, vzdrževanje). Pasaža je v javni uporabi vseh krajanov in izven (sodišče, zemljiška knjiga, geodetska uprava, finančna uprava, lekarna, banke…). Pobudo dajejo na pravično delitev stroškov čiščenja, vzdrževanja in prenove pasaže v dogovoru z Občino.
  • Preplastitev tlakov v pasaži je nujno potrebna, prav tako izdelava nove hidroizolacije, zaradi statične varnosti celotne stavbe.
  • Golobi predstavljajo velik problem higiene v SPB-ju. Skupina stanovalce podaja pobudo za aktivno soudeležbo Občine pri reševanju tega problema, ker so golobi problem celotnega kraja. Golobi so znani prenašalci raznih bolezni, z iztrebki pa pasažo delajo zelo neprivlačno.
  • Razsvetljava: skupina podaja pobudo za izdelavo nove razsvetljave v pasaži SPB-1 z varčnimi žarnicami, hkrati pa pravično delitev stroškov porabe električne energije.
  • Omrežnina: pobuda se nanaša za spremembo obstoječega načina obračuna stroškov omrežnine, in sicer po dejanskem premeru vodomera.
  • Pomoč strokovnjaka pri odkrivanju velikih mesečnih izgub vode (cca 600 m3). Pobuda se nanaša, da Občina zagotovi strokovnjaka, ki bo našel vir izgub.

Kako bi na uresničevanje pobud etažnih lastnikov odgovorili odgovorni na domžalski občini, lahko sedaj le ugibamo. Središče Domžal, ki ga v največji meri predstavlja SPB, pa se je preselilo na domžalsko tržnico …

U. S.