V sredo, 25. januarja 2023, je v Družbenem domu Grosuplje potekal dogodek “SBC PRI VAS”. Podjetniki kluba SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, ki združuje lastnike najuspešnejših slovenskih podjetij, so se srečali z župani občin Osrednjeslovenske regije, Grosuplje, Dobrepolje, Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostel, Litija, Loška dolina, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trebnje in Velike Lašče, ter ključnimi podjetniki, prosvetnimi delavci, predstavniki podpornega gospodarskega okolja in drugimi vidnejšimi osebami iz našega lokalnega okolja.

 

Šlo je za prvega v seriji rednih mesečnih regijskih dogodkov po Sloveniji, s katerimi SBC – Klub slovenskih podjetnikov vzpostavlja partnerstva za razvoj boljšega podjetniškega okolja ter na področju načrtovanja industrijskih in regionalnih projektov. Gostiteljica prvega regijskega dogodka je bila Občina Grosuplje.

Predsednika kluba SBC Joca Pečečnika, člane upravnega odbora kluba SBC, kolege župane in vse ostale zbrane na dogodku je pozdravil župan dr. Peter Verlič in jim zaželel prijetno dobrodošlico.

»Kot občina, kot lokalna skupnost vidimo, da se podjetniki, podjetja srečujejo z mnogimi izzivi. Župane pa pri tem velikokrat vprašajo, kaj bomo storili za nova delovna mesta. Sam jim na to vedno odgovarjam, nova delovna mesta seveda ustvarjate podjetniki, mi kot občina pa skrbimo za to, da bi ustvarili čim boljše pogoje,« je dejal župan.

Občina Grosuplje se je v zadnjih 12 letih močno razvila. S sloganom, ki je dobil ime po številki mestnega avtobusa 3G, ki vozi iz Ljubljane v Grosuplje in nazaj, sledimo ciljem gospodarne, globalne in gostoljubne občine. »Posebej si želimo, da bi bili gostoljubni do podjetništva.« Vendar pa se na tem področju soočamo s številnimi izzivi, državna birokracija predstavlja veliko ovir. »Mi eno gospodarsko cono umeščamo v prostor že 7 let, pa še nismo pri koncu,« je pojasnil. In kot je dejal, bi prav to lahko bilo področje, na katerem bi s sodelovanjem, z dobrimi skupnimi idejami morda lahko pripomogli k izboljšanju stanja v državi, naredili nekaj za dobrobit gospodarstva, za nova delovna mesta.

Zbrane je pozdravil tudi predsednik kluba SBC Joc Pečečnik, ki nam je zaupal, da ga na občino Grosuplje vežejo lepi spomini. V naši občini je namreč deloval kar 20 let.

Kot je povedal, se v klubu SBC zavzemajo, da bo Slovenija boljša, da bo poštena, da ne bo revnih. Ne pristajajo na to, da bi jih kdo klical kapitalisti ali tajkuni. »Naš namen je, da v tej družbi dodajamo in ustvarjamo,« je poudaril.

V klubu so se zato odločili, da bi se poskusili približati lokalnim skupnostim. Smatrajo, da bi lahko s takšnim sodelovanjem dosegli več, morda naredili kakšen premik v prostorski politiki in v regionalnih projektih. »Vemo namreč, koliko časa traja pridobivanje gradbenega dovoljenja, koliko časa traja iskanje neke parcele. Vendar pa naša ura, ki nam jo določa trg, teče bistveno hitreje kot birokratska ura države,« je dejal. Ob tej priložnosti je vse podjetnike tudi povabil, da v kolikor še niso člani kluba, da se jim pridružijo. »Naša vrata so vam odprta«.

Na okrogli mizi, z naslovom »Skupno nastopanje članov SBC in občin za razvoj boljšega podjetniškega okolja,« ki smo ji prisluhnili v nadaljevanju, so sodelovali: Joc Pečečnik, predsednik kluba SBC, Andrej Gabrijel, član kluba SBC in lastnik grosupeljskega podjetja Gabrijel Aluminium, dr. Peter Verlič, župan Občine Grosuplje, in Dušan Strnad, župan Občine Ivančna Gorica.

Sogovorniki so spregovorili o ključnih temah, ki so pomembne za policentrični razvoj lokalnega okolja, spodbujanje podjetništva ter prispevka k napredku družbe in zagotavljanju blaginje. Predstavili so tudi dobre prakse sodelovanja med podjetniki in lokalnimi skupnostmi ter privabljanja mladih talentov v lokalno okolje.

Predsednik kluba SBC Joc Pečečnik je izpostavil težavo previsoke obdavčitve plač in podjetnikom nenaklonjenega poslovnega okolja v Sloveniji. »Naše ure niso sinhronizirane s tujimi podjetji. Če pogledamo okolje iz nekdanje skupne države, ugotovimo, da ta okolja pomagajo podjetnikom, pri nas pa tega ne počnemo. To je za nas, podjetnike, kot bolezen, kot rak. Podjetniki to razliko čutimo,« je dejal. Meni, da je sodelovanje kluba z lokalnimi skupnostmi naravno, saj imajo župani podobne težave kot podjetniki. Namen torej je, da se podjetniki in obrtniki večkrat srečajo in skupaj z lokalno skupnostjo ugotovijo, ali so za izboljšave realne možnosti. Poudaril je, da bi morala država okoljsko področje urediti drugače. Njegove izkušnje z Las Vegasom so na primer popolnoma drugačne.

Župan dr. Peter Verlič se je strinjal, da je zakonodaja pri nas toga, kar zavira umeščanje poslovnih objektov v prostor. »Potrditev predlogov gre skozi 25 soglasij in tam se zatakne. Iz preteklosti imam kar nekaj izkušenj in ugotavljam, da vse poteka prepočasi,« je dejal.

Meni, da bi se moralo področje urejanja prostora, torej prostorska zakonodaja, sprejemanje občinskih prostorskih načrtov, pa vse do gradbenega dovoljenja, prepustiti v roke občinam. »Ne vem, zakaj je tak strah. Na lokalni ravni moramo spoštovati isto zakonodajo kot na državni ravni. Torej, ne vem, zakaj smo mi poštarji za predloge sprememb občinskih načrtov, ko pa sami najbolje vemo, kje lahko stvari pohitrimo. Vendar pa je to že decentralizacija, ki se jo pri nas očitno še bojimo,« je dejal.

Župan je še povedal, da sicer na občini vsako leto razpišemo, zdaj že 150 občinskih štipendij. Dijake, študente, naše mlade želimo spodbuditi pri njihovem študiju. Po novem pa smo jih začeli nagrajevati tudi za njihove izjemne dosežke, če na primer prejmejo Prešernovo nagrado. »Mislim, da je nagrada okoli 1.000 evrov.« Kot je še dejal, pa sam v sodelovanju s klubom SBC vidi priložnost tudi za kadrovske štipendije.

In kar je še pomembno za mlade, v naši občini bomo v prostor poskusili umestiti tudi univerzitetni center. »Mladi potrebujejo prihodnost in mislim, da jo lahko najdejo v domačem kraju.«

Župan Dušan Strnad je izpostavil blagovno znamko Prijetno domače, ki so jo uvedli v občini Ivančna Gorica in je lepo zaživela. Povedal pa je tudi, da so v Višnji Gori vzpostavili čebelarski center Apilab, kjer v okviru svojih dejavnosti pomagajo podjetnikom in jih izobražujejo. Načrtujejo tudi podjetniške pogovore, na katerih bodo strokovnjaki pomagali z nasveti podjetnikom na njihovi poti. Stavi na mlado ekipo, ki vodi omenjeni center.

Podjetnik Andrej Gabrijel pa je z nami delil svojo izkušnjo, svojo zgodbo o razvoju in širitvi podjetja ter dobrega sodelovanja z Občino Grosuplje, ki sicer sega že v leto 2003, pohvalil pa je sodelovanje  z občino tudi danes, posebej dostopnost in razumevanje župana. Seveda pa se je strinjal, da je državna zakonodaja na tem področju preveč toga.

Razpravi je sledil podpis pisma o nameri sodelovanja med klubom SBC in občinami, s katerim so se zavezali medsebojnemu sodelovanju in iskanju rešitev za razvoj, večjo blaginjo, lokalni napredek in krepitev policentričnega razvoja države. Predsednik kluba SBC Joc Pečečnik je pismo o nameri sodelovanja podpisal z župani in predstavniki 12 občin:

dr. Petrom Verličem (Grosuplje), Dušanom Strnadom (Ivančna Gorica),Matjažem Hočevarjem (Velike Lašče), Matejo Povhe (Trebnje), Primožem Cimermanom (Škofljica), Blažem Milavcem (Sodražica), Heleno Mate (Ribnica), Romano Zakrajšek (Loška dolina), Ivanom Matijevičem (Litija), Lili Štefanič (Kočevje), Zlatkom Usenikom (Ig) in Janezom Pavlinom (Dobrepolje).

Na dogodku smo se seznanili tudi z namizno igro Igrivi izzivi, ki je namenjena spodbujanju podjetnosti pri otrocih. Premierno so jo ta dan odigrali otroci Osnovne šole Brinje Grosuplje. Igro sta razvila klub SBC in dobrodelna ustanova Rdeča žoga, ki deluje v okviru kluba.

Predsednik kluba SBC Joc Pečečnik in župan dr. Peter Verlič pa sta na dogodku podpisala tudi pogodbo, s katero Občina Grosuplje pristopa k projektu SiON. Mobilna aplikacija SiON je namenjena vsem slovenskim občinam, za izboljšano, lažje in hitrejše informiranje občanov.

Za še boljšo prihodnost Slovenije smo soodgovorni vsi, ki živimo v tej naši lepi deželi. Pomembno vlogo pri tem imajo podjetniki in vsi, ki sooblikujemo lokalne skupnosti. Zato je prav, da stopimo skupaj, izmenjamo izkušnje vsak s svojega področja in najdemo pravo pot za nadaljnji razvoj in blaginjo družbe.

Dogodek je povezoval Boštjan Romih.

Spletno uredništvo
Vir: Občina Grosuplje, zanjo Jana Roštan
Video: Brane Petrovič, Fotografije: Foto Travnik