Na pobudo Skupnosti občin Slovenije so se v Občini Domžale srečale slovenske županje, članice Kluba županj Skupnosti občin Slovenije

Mag. Renata Kosec je ob začetku srečanja povedala: »Ponosna sem, da prvo, spoznavno srečanje v tem mandatu poteka v naši občini. Pričakujem, da bo vsaka predstavila primer dobre prakse in da nas bo to povezalo, tako za sodelovanje na ravni občin kot pri oblikovanju enotnih stališč oziroma odnosa do države.« Županje so poleg predstavitev dobrih praks, ki jih vodijo v občini, razpravljale tudi o pomenu dobrega sodelovanja in vzajemnega zaupanja ter o vlogi žensk v politiki.

Prvega srečanja Kluba županj Skupnosti občin Slovenije v mandatu 2022 – 2026 se je udeležilo 19 od 29 županj, ki po volitvah v novembru oziroma decembru 2022 vodijo slovenske občine. V Skupnosti občin Slovenije so v uvodu srečanja posebej opozorili, da Klub županj predstavlja prostor, ki nudi podporo vse večjemu številu žensk na ključnih mestih odločanja v lokalni politiki. Uravnoteženost prostorov odločanja vpliva na oblikovanje politik, ki se osredotočajo in čim širše zaobjemajo ter vključujejo različne potrebe in pričakovanja občank in občanov.

Mag. Renata Kosec je v uvodnem delu, ki je potekalo v konferenčni sobi Občine Domžale, pozdravila z besedami: »Ne glede na to ali smo županje mestne občine, velike, srednje ali male občine, imamo vse določen obseg del, ki jih moramo realizirati za kvaliteto bivanja občank in občanov.« Županje so srečanje nadaljevale na Krumperku in z ogledom Železne jame srečanje zaključile z druženjem na Jamarskem domu.

Ob koncu srečanja se je mag. Renata Kosec zahvalila Skupnosti občin Slovenije za pobudo za organizacijo srečanja, oblikovale pa so se tudi prve pobude za prenos dobrih praks oziroma sodelovanj med občinami.

Spletno uredništvo
Vir: Občina Domžale