Spremenjena linija avtobusnega prevoza

Na pobudo Občine Moravče z dnem 2.9.2019 bo podjetje Arriva Kam-Bus d.o.o. Kamnik začelo izvajati spremenjeno linijo avtobusnega prevoza, in sicer z odhodom ob 13.20 uri iz Moravč.

Linija sedaj poteka skozi VRHPOLJE PRI MORAVČAH, na Selu pri Moravčah pa se priključi na obstoječo linijo proti Krtini.

Vir: https://www.moravce.si/