Občina Grosuplje je za šolsko leto 2022/2023 podelila štipendije 150 dijakom in študentom. V sredo, 11. januarja 2023, jih je v Družbenem domu Grosuplje sprejel župan dr. Peter Verlič.

»Drage štipendistke, dragi štipendisti, to ni klasična štipendija, to je pomoč, spodbuda za vaše šolanje naprej. Iskrene čestitke,« je štipendiste pozdravil župan.

Občina Grosuplje se lepo razvija. Linija 3G zagotavlja dobro povezanost z glavnim mestom, kar je zagotovo pomembno tudi za naše mlade, popolnoma prenovljena je tudi železniška postaja, vozijo novi vlaki, tudi bolj pogosto, ob glavni avtobusni in železniški postaji so zgradili novo parkirno hišo P+R Grosuplje. Zgradili so tudi novo športno dvorano pri Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje, nove rekreativne površine urejajo na Koščakovem hribu, večji zalogaj, ki je sedaj pred občino, pa predstavlja projekt izgradnje novega kulturnega centra in glasbene šole, s pripadajočim osrednjim trgom ob Taborski cesti. »Želimo si, da bi življenje v občini še bolj zaživelo, kot je,« je ob tem dodal župan.

Kot je mladim še zaupal župan, pa je želja tudi, da bi Grosuplje postalo univerzitetno središče. To je nekoliko dolgoročnejši projekt, odvisno je tudi od vlade, državnih institucij. »Se pravi, želimo si, da bi ena izmed fakultet našla svoje mesto tudi v naši občini,« je dejal.

Povedal pa jim je tudi, da si kot občina v prihodnje nadejajo več sodelovanja tudi s podjetniki. Vedo, da so za mlade pomembna tudi nova delovna mesta. »O sodelovanju se pogovarjamo s Klubom slovenskih podjetnikov, ki ga vodi naš uspešni podjetnik Joc Pečečnik,« jim je še zaupal.

Zaželel jim je uspešen študij, ker so ravno dodobra vstopili v leto 2023, pa tudi srečno, zdravo, uspešno, zadovoljno novo leto.

Štipendiste je pozdravila tudi Klavdija Mehle, sodelavka na uradu za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti in predsednica Komisije za mladinska vprašanja Občine Grosuplje. Kot je povedala, se Občina Grosuplje ponaša s certifikatom mladim prijazna občina, ena naših najuspešnejših aktivnosti v okviru tega certifikata pa so ravno občinske štipendije. »V letošnjem šolskem letu smo število štipendij povečali kar na 150, to je še enkrat več kot preteklo leto,« je dejala.

Grosupeljske dijake in študente pa je tudi seznanila z novima odlokoma občine, sprejetima na občinskem svetu lani v jeseni, Odlokom o nagradah Občine Grosuplje mladim za izjemne dosežke, na podlagi katerega mladim za izjemne dosežke v spodbudo podeljujejo tudi denarno nagrado, in Odlokom o dodeljevanju denarnih sredstev Občine Grosuplje za tisk in vezavo diplomskih nalog, magistrskih nalog in doktorskih disertacij, na podlagi katerega sofinancirajo tisk in vezavo njihovih zaključnih del.

»Vabljeni, da skupaj z nami soustvarjate mladim prijazno občino, s tem da se, v kolikor se še niste, včlanite v katero izmed naših mladinskih organizacij, in skupaj z nami sooblikujete mladim prijazno okolje,« je še dejala.

Dodelitev štipendij Občine Grosuplje sicer ureja Odlok o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje. Na javnem razpisu za dodelitev štipendije Občine Grosuplje za šolsko leto 2022/2023 je bilo dodeljenih 150 štipendij, 75 dijakom srednjih šol in 75 študentom dodiplomskega in podiplomskega študija. Točkoval se je učni uspeh in izven šolske dejavnosti. Višina štipendije za šolsko leto 2022/2023 znaša 100 evrov mesečno.

 

Spletno uredništvo
Vir: Občina Grosuplje, zanjo Jana Roštan