V soboto, 1. aprila, so v občini Vodice uspešno izpeljali že 24. čistilno akcijo. Na šestih zbirnih mestih se je zbralo 220 občanov, katerim so gasilska društva razdelila zaščitne rokavice, vreče in simbolična darila ter jih razporedila po celotnem območju čiščenja (ob cestah, poljskih in sprehajalnih poteh, vodotokih, okoli športnih objektov in drugod). 

Stanje nedovoljenega odlaganja odpadkov v naravno okolje se v občini Vodice iz leta v leto izboljšuje. Kljub vse manjši onesnaženosti okolja, pa so lahko ugotovili, da je smeti, predvsem ob tranzitnih cestah ter v gozdovih, še vedno preveč. Največ so lahko našteli pločevink in raznoraznih plastičnih odpadkov, ki v naravi predstavljajo veliko nevarnost za živali in okolje. Dobra udeležba s številnimi mladimi je pokazatelj, da prebivalcem občine ni vseeno za podobo njihovega kraja. Kot pravijo, pa morajo kot družba še marsikaj postoriti na ozaveščanju in izobraževanju, da odpadke pravilno zavržemo, ter da kupujemo in uporabljamo manj odpadne embalaže in proizvodov za enkratno uporabo.

Pri odvozu zbranih odpadkov je na pomoč tudi letos priskočilo Javno podjetje Komunala Vodice d.o.o. Akcijo smo sklenili ob pogostitvi, ki so jo organizirali člani Prostovoljnega gasilskega društva Bukovica – Utik.

Občina Vodice se zahvaljuje vsem posameznikom in članom društev, ki so se udeležili čistilne akcije, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Bukovica – Utik za izvedbo pogostitve, preostalim gasilskim društvom za pomoč pri vpisu in koordinaciji udeležencev, Javnemu podjetju Komunala Vodice d.o.o. za odvoz zbranih odpadkov.

Spletno uredništvo
Vir: Občina Vodice, foto: Tina Kosec/JPKV