Občina Vodice je v letošnjem letu pristopila k ureditvi in obnovi šolskega športnega igrišča ob Osnovni šoli Vodice. 

Izbrani izvajalec, HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje d.o.o., s katerim je bila v mesecu juniju podpisana pogodba, bo v prihodnjih dneh uveden v delo.

Na obstoječem športnem igrišču bodo izvedena najnujnejša vzdrževalna dela, ureditev odvodnjavanja, sanacija asfaltnih površin, celovita preplastitev razpokanega asfalta, namestitev košarkarskih košev ter izris novih črt za igro z žogo.
Dela bodo zaključena v času šolskih počitnic, zato bodo šolarji obnovljeno šolsko igrišče lahko pričeli uporabljati že ob začetku novega šolskega leta 2019/2020.
O. V