V začetku tega tedna je v okviru celovite energetske sanacije objektov v občini Ivančna Gorica potekalo odprtje prenovljene Podružnične šole Stična. Projekt energetske sanacije je zajemal obnovo fasade, strehe, zamenjavo oken in zamenjavo vira ogrevanja. Prenovljena stavba, ki je bila zgrajena daljnega leta 1904 bo tako prijaznejša za uporabnike, predvsem pa energetsko bolj varčna.


Slovesnost ob odprtju prenovljene šole je potekala v dvorani kulturnega doma v Stični, na njej pa so nastopili učenci Podružnične šole Stična in malčki iz enote Vrtca Ivančna Gorica, ki ima svoje prostore v poslopju šole.

Zbrane krajane in starše je najprej nagovoril ravnatelj OŠ Stična Marjan Potokar, ki je izrazil zadovoljstvo, da je Občini Ivančna Gorica v sklopu projekta energetske prenove javnih objektov uspelo obnoviti tudi stiško staro šolo, saj je stavba pomembna tudi z vidika kulturne dediščine.

Na kratko je orisal dolgo zgodovino šolstva v Stični, v kateri je imela prav stavba sedanje podružnične šole pomembno vlogo.

»Vlagati v šolstvo pomeni vlagati v prihodnost in naše otroke«, je še povedal in se zahvalil Občini Ivančna Gorica in vsem drugim zaslužnim za nove pridobitve.

V nadaljevanju je projekt obnove predstavil podžupan Tomaž Smole.

Občina Ivančna Gorica je o obnovi stavbe razmišljala že pred leti, vendar potrebno je bilo premagati marsikatero administrativno oviro, urediti lastniška razmerja, najti ustrezne dogovore s spomeniškim varstvom in seveda tudi sredstva za sanacijo. Zato se je še posebej zahvalil Krajevni skupnosti Stična, energetskemu managerju občine Ivančna Gorica dr. Simonu Muhiču, projektantu Benu Muhiču in izvajalskemu podjetju Dulc. Kot je povedal, kljub temu, da vsa dela niso bila dokončana pred začetkom novega šolskega leta, je pouk z razumevanjem vodstva šole in staršev stekel nemoteno.
Dr. Simon Muhič je predstavil katere rezultate lahko pričakujemo z energetsko prenovo, ki je rezultat kontinuiranega, večletnega dela na področju učinkovite rabe energije v občini Ivančna Gorica. Namesto 11000 litrov kurilnega olja na sezono, bo objekt za ogrevanje sedaj porabil približno 1500 litrov na sezono. Kot je še poudaril bodo k energetski varčnosti pripomogli tudi uporabniki stavbe sami.

»Vesel sem, da Občina Ivančna Gorica s svojimi aktivnostmi postaja drugim v Sloveniji vzor in prepričan sem, da bo tako tudi v prihodnje« je zaključil Muhič.

V imenu Vrtca Ivančna Gorica je zbrane nagovorila tudi ravnateljica Branka Kovaček.

V šolski stavbi delujejo dve skupini vrtca že od leta 1983 dalje, danes vrtec obiskuje 43 otrok, ki bodo z energetsko sanacijo pridobili še boljše pogoje za vzgojno-varstveno delo.

Svoje zadovoljstvo pa je izrazil tudi župan Dušan Strnad, saj je bilo v preteklosti vloženih veliko naporov, da je lahko prišlo do izvedbe projekta,in nenazadnje tudi gradbena dela so bila zelo zahtevna.

»Vsem, ki bodo prestopali šolski prag vsakodnevno želim, da bi se v tej starodavni stavbi čim bolje počutili, otroci pa čim več naučili, da bodo zrasli v ponosne Stičane in ponosne občane naše občine«.

Sledil je še slovesen prerez traku pred vhodom v šolo. Čast prereza traku je imel, takorekoč sosed šole in častni občan občine Ivančna Gorica, Lojze Ljubič.


Podružnična šola Stična je ena od štirih objektov v naši občini, na katerih se je letos izvajala energetska sanacija. Poleg nje so bila dela že zaključena na šoli na Muljavi, dela se zaključujejo tudi na šoli v Ambrusu in vrtcu v Višnji Gori.

Za projekt celovite energetske prenove javnih objektov je Občina Ivančna Gorica uspešno kandidirala in pridobila nepovratna sredstva Javnega poziva za sofinanciranje energetske prenove stavb s strani Ministrstva za infrastrukturo.

Zapisal in fotografiral

Matej Šteh