Afera “diploma” Branka Masleše, vrhovnega sodnika na Vrhovne sodišču v Ljubljani se vsak dan zapleta vse bolj in bolj.

Včeraj smo si lahko prebrali dopis pravne fakultete iz Sarajeva in priloženo nepodpisano diplomo brez žiga. Diploma, ki so jo včeraj prejeli in objavili kolegi s portala Siol.net. Diploma, ki je bila ob tem objavljena, ni vsebovala podpisov, še manj žiga in je bila datirana na datum 27. junij 1975.

V dopisu dekanija Pravne fakultete iz Sarajeva prof. dr. Zinka Grbo zapisala, da je Branko Masleša diplomiral 31.03.1975.

Danes se je pojavila nova diploma, tokrat s podpisi na njej. Diploma pa še vedno nima žiga. So pa danes posredovali tudi potrdilo o opravljenem obveznem pripravništvu. Po takrat veljavnem zakonu je moral vsak opraviti dvoletni pripravniški staž.

Posnetek zaslona

Datum izdaje potrdila o opravljenem pripravništvu je celo manj kot leto dni po opravljeni diplomi. Ne smemo pa pozabiti, da je vsak moški po opravljeni fakulteti bil vojaški obveznik in je moral služiti enoletni vojaški rok. Tak je bil tudi zapis predstavitve vrhovnega sodnika Masleše na spletni strani sodišča vse do afere diploma, ko so zapis konkretno popravili.

Včeraj se je na zadevo o diplomi in pripravništvu Branka Masleše odzval tudi Marko Štrovs, ki je na svojem Twiter profilu zapisal, da je približno istočasno kot Masleša služil vojaški rok in opravljal delo kot pravnik, kar mu je štelo v pripravniško dobo in o tem predložil dokument.

Afera, ki ne bo kar pometena pod preprogo, bi se lahko na zelo enostaven način končala v enem dnevu, če bi vpleteni pokazali dokumente, ki so javne listine in jih za vse ostale diplomirance lahko kdorkoli kadarkoli preveri. Namesto tega pa smo bili novinarji deležni grožnje službe za odnose z javnostmi Vrhovnega sodišča, ignoranco Branka Masleše in medijski molk osrednjih medijev.

Posnetek zaslona odgovora

Vrhovno sodišče je takoj, namesto da bi javnosti predočilo dokumentacijo, ki jo na podlagi zakona o sodniški službi mora imeti in z njo razpolagati, namesto tega, da bi utišalo govorice, poleg neprimernih sporočil na naša vprašanja, raje spremenilo življenjepis sodnika Masleše na njihovi spletni strani.

Posnetek zaslona

Novinar Luka Perš, ki je in še vedno želi priti zadevi do dna, pa je deležen diskreditiranja, groženj tudi s strani dekanije pravne fakultete iz Sarajeva in kdo ve česa vsega še.

Glede na vsa dogajanja v zadnjih 10 dneh je vsem jasno, da v primeru Masleše ni vse v celoti čisto, saj bi v tem primeru preprosto zaprli usta vsem z dokazi.  Najprej smo slišali, da je diploma v času obleganja Sarajeva zgorela in sodnik z njo ne razpolaga. Seveda je to možno, a Masleša ni niti vpisan med diplomante leta 1975, kakor tudi ne pred in po tem letu ne.

Iz dopisa pravne fakultete izhaja, da je Masleša diplomiral z opravljenim zadnjim izpitom brez diplomske naloge, a zanimivo, da pri vseh vpisanih diplomantih tistega leta so navedeni tudi naslovi diplomski del, ki so jih naredili.

V spodnji priponki si lahko preberete vse diplomante fakultete v Sarajevu z njihovimi diplomskimi deli!

GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA U SARAJEVU (1953–2017)

Vsak dan pride torej na dan več nedoslednosti in kdo ve, kaj bo prinesel jutrišnji dan?