Sodni svet bi moral danes obravnavati pojasnilo predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča glede izobrazbe vrhovnega sodnika Branka Masleše in groženj novinarjem s tožbami. Tudi nam so poslali takšno grozeče elektronsko sporočilo.

Seja je bila predvidena za danes, a so jo spet preložili za teden dni in prestavili na splet. Sodni svet prav tako pojasnjuje, da so njihove seje zaprte za javnost in zato novinarji ne moremo biti navzoči na seji ali jo kakorkoli drugače spremljati.

Sodni svet bi moral danes razpravljati ne le o neprimerni vsebini, temveč tudi o tem, zakaj je bilo na uradnem profilu vrhovnega sodišča, po zapisu Florjančiča, objavljeno sporočilo Masleše in ne uradno sporočilo inštitucije.

Kot smo že poročali, se je predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič na stališče sodnega sveta glede neprimernega komuniciranja v povezavi z novinarskimi vprašanji o diplomi vrhovnega sodnika Branka Masleše, odzval z izgovorom, da zaradi znakovne omejitve morda ni bilo dovolj razvidno, da gre za besede Branka Masleše.

Spomnimo, da se je Sodni svet sredi decembra odzval na to neprimerno objavo. Zapisali so:

“Sodni svet v okviru skrbi za javni ugled sodstva skladno s prvim odstavkom 2. člena Zakona o sodnem svetu (ZSSve) poudarja pomen načela transparentnosti delovanja sodstva, v okviru katerega je sodna uprava dolžna posredovati zainteresirani javnosti vse pomembne informacije o dejstvih, ki se nanašajo na opravljanje sodniške funkcije. Način komunikacije sodne uprave Vrhovnega sodišča RS v objavi na Twitter računu z dne 6. 12. 2021 Sodni svet ocenjuje kot neustrezen in neprimeren.”

Na grajo Sodnega sveta se je seveda odzval tudi predsednik Vrhovnega sodišča Florjančič, ki je med drugim zapisal: “Podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in
specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti so torej zaupne narave, zato diplome in potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu (PDI) v primeru vrhovnega sodnika svetnika Branka Masleše nismo posredovali javnosti oziroma zainteresiranim medijem, dokler sodnik za to ni dal soglasja.”

Temu pa so dodali še zapis, kjer opravičujejo svojo napako na profilu Twitter.

“V zvezi z vašim stališčem o (ne)primernosti vsebine komunikacije glede vložene tožbe in namembnosti morebitne prisojene odškodnine v tem primeru pa dodajamo, da je bila v tem delu povzeta in z njegovim soglasjem objavljena izjava sodnika Masleše, kar zaradi omejenosti števila znakov pri sporočanju na družbenem omrežju morebiti ni bilo dovolj razvidno. Zato kritiko Sodnega sveta v tej zvezi ocenjujemo kot neutemeljeno, ob hkratnem pogrešanju stališča Sodnega sveta do medijskega poročanja v tej zadevi na račun navedenega vrhovnega sodnika. “

Dopis, ki ga je 20.12. pripravil urad predsednika Vrhovnega sodišča in nosi tudi njegov podpis, se nam, kot enemu tistih medijev, ki smo njihov odgovor prejeli tudi preko elektronskega sporočila, zdi skrajno smešen. Vsem je jasno, da gre za nek plehek izgovor, ki nikakor ne more držati, saj bi svojo obrazložitev lahko pojasnili v elektronskih sporočilih medijem. Dejansko pa so po njihovih navedbah vsem poslali neko razlago sodnika in njegove grožnje, namesto, da bi se kot vrhovno sodišče in njihova služba za odnose z javnostmi uradno odzvala in podala svoj uradni odgovor.

Prejeti odgovor Vrhovnega sodišča

Kdo koga zavaja in zakaj? Kdo v ozadju vleče vse niti tega primera in zakaj o njem ne poročajo osrednji mediji? Vodi igro Florjančič, Masleša ali sodni svet? Razloga zakaj je seja prestavljena in kdo ščiti v tej zadevi koga, ni jasno. Ali gre res zgolj za zavlačevanje?

Kot vse kaže, si bodo sedaj inštitucije med seboj podajale odgovore, medtem pa upale, da zadeva z diplomo in pravosodnim izpitom potihne ali pa postane drugorazredna tema.