Snapchat in Spletno oko

Podjetje Snap.Inc se pridružuje evropskemu Kodeksu ravnanja za preprečevanje nezakonitega sovražnega govora na spletu, pri preverjanju katerega sodeluje tudi prijavna točka Spletno oko.

Snapchat s tem postaja sedma velika pridružena platforma, le nekaj mesecev za Instagramom in Googlom+.

Kodeks je maja 2016 Evropska komisija podpisala s štirimi IT podjetji – Facebook, Microsoft, Youtube in Twitter. Od takrat so se pridružile še nekatere druge platforme, Komisija pa nadzira implementacijo in učinkovitost dogovora.

Ocenjujejo, da gre pri pridružitvi Snapchata za pomemben korak k izboljšanju varnosti na internetu, predvsem pri zaščiti mlajših generacij, ki množično uporabljajo to aplikacijo.

Vir: Evropska komisija