V letu 2017 so prebivalci Slovenije (15–84 let) na svojih vsakodnevnih opravili več kot 12 milijard kilometrov, kar na prebivalca pomeni okoli 7.200 kilometrov – to je razdalja od Ljubljane do najsevernejše točke Evrope (Nordkapp) in nazaj.

Na dan so prebivalci opravili 3,2 poti, ki so skupno trajale 76 minut; ena pot pa je bila dolga povprečno 13 kilometrov.

Poti so bile na delovne dni drugačne kakor na nedelovne dni: na delovni dan so prebivalci Slovenije opravili povprečno 3,3 poti, na nedelovni dan pa 2,7 poti.

Ena pot na delovni dan je bila dolga približno 12 kilometrov, na nedelovni pa 17 kilometrov. Na delovni dan je bilo za vse poti porabljenih povprečno 75 minut, na nedelovni pa 78 minut.

Na delovni dan se je največ poti začelo med 7. in 8. uro ter med 15. in 16. uro (čas prometnih konic), na nedelovni pa med 10. in 11. uro.

Je osebni avtomobil naše najpomembnejše prevozno sredstvo?

Odgovor je DA! Avtomobil je bil glavno prevozno sredstvo na 68 % poti (prevoženih ali kot voznik ali kot sopotnik), na katerih je bilo opravljenih 84 % vseh kilometrov.

Podatki niso presenetljivi, saj je bilo konec leta 2017 v Sloveniji več kot 1,1 milijona osebnih avtomobilov, kar pomeni dva avtomobila na 3 prebivalce, stare 18 in več let.

Rezultati kažejo, da se je v dveh tretjinah osebnih avtomobilov vozila samo ena oseba; stopnja zasedenosti avtomobila je bila 1,7.

Pešačenje in Slovenci

Drugi najpogostejši način premikanja je bilo pešačenje, in sicer na 21,3 % poti. Kolo je bilo uporabljeno na 4,5 % poti, javna prevozna sredstva (avtobus in vlak) pa na 4,3 % poti.

Le na poteh v razdaljah do 1 kilometra je bilo več poti opravljenih peš kakor z avtomobilom; na vseh drugih razdaljah je kot način premikanja prevladoval avtomobil.

Javna prevozna sredstva so bila največkrat uporabljena na poteh v razdaljah od 20 do 30 kilometrov, njihov delež pa je bil največji (17 %) v razredu razdalj od 150 do 200 kilometrov.

S. U.

Vir:

V 2017 smo torej prebivalci Slovenije na svojih vsakodnevnih poteh opravili prek 12 milijard kilometrov – to je približno tolikšna razdalja, kakor če bi 300-tisočkrat obšli Zemljo po ekvatorju. Kot voznik osebnega avtomobila pa smo prevozili okoli 8 milijard kilometrov.