Konec prejšnjega tedna je v popoldanskih urah potekala svečana otvoritev težko pričakovanega športnega igrišča v Dobu pri Šentvidu. Slovesnosti sta poseben pridih čarobnosti dodala novo zapadli sneg in obisk Sv. Miklavža, ki so se ga še posebej razveselili najmlajši krajani Krajevne skupnosti Dob.

Uresničitev san iz otroških let

»Sobotni dogodek je dokaz sanj več generacij, ki so postale resničnost.« To in še več je bilo slišati od navdušenih krajanov, predsednika KS Dob Jožeta Polončiča, predsednika PGD Dob pri Šentvidu Marka Antončiča ter krajana in predstavnika občinskega sveta Janeza Mežana.

Slednji so še posebej izrekli besedo zahvale županu Dušanu Strnadu, ki jim je uresničil želje iz otroških let. »Gospod župan, vi ste naš največji Miklavž do sedaj«, je hudomušno zaključil svoj nagovor predsednik krajevne skupnosti KS Dob.

Krajane čaka na igrišču še zelo veliko športnih užitkov, dragoceno pa pa je tudi za gasilce

Nova in še kako potrebna pridobitev bo krajanom vseh generacij prinesla veliko športnih užitkov za rekreacijo. Dragocena pa je tudi za gasilce, saj je igrišče locirano tik za tamkajšnjim gasilskim domom. Pred izgradnjo tega igrišča so na predhodni travnati površini potekale številne prireditve v kraju, in sicer od gasilskih veselic in tekmovanj, kmečkih iger, do koncerta moškega pevskega zbora Dob. Danes pa je tu zraslo moderno prizorišče za igranje malega nogometa in košarke. Poleg vsega je igrišče ustrezno ograjeno in razsvetljeno, ob robu pa je postavljen še sanitarni kontejner za spravilo opreme in sanitarije. Investicijo, v vrednosti približno 120.000 evrov, je občina v celoti financirala sama iz proračunskih sredstev.

»Povsod tam, kjer ljudje živijo za kraj, kjer ljudje stopijo skupaj, so rezultati vidni na vsakemu koraku. Tako je tudi v Dobu«, je povedal župan.

Zahvalil se je izvajalskemu podjetju Rekon iz Ivančne Gorice, ki je zopet opravilo korektno delo. Zaključil pa z mislijo, da bi novi večnamenski prostor služil medgeneracijskemu povezovanju in preživljanju kakovostnega prostega časa krajanov.

Prerez traku in koš!

Po nagovorih je sledil slavnostni prerez traku in otvoritveni met župana na košarkarski koš.

Za kulturni vložek na slovesnosti so poskrbeli člani Moškega pevskega zbora Dob, za pogostitev pa gasilci in člani domačega kulturno športnega društva.

Zapisal in fotografiral
Gašper Stopar