Slovenski škofje so sprejeli izredne ukrepe za preprečevanje virusnih okužb in širjenja COVID-19, ki so stopili v veljavo 13. marca 2020.

Glede na zaostrene razmere in po posvetu s strokovnjaki in z željo, da se zaščiti zdravje in življenja vernikov, so škofje določili, da so do nadaljnjega odpovedane vse maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.

V nadaljevanju vam posredujemo odgovore na najpogostejša vprašanja, ki so jih prejeli na Slovenski škofovski konferenci o odpovedi bogoslužja in epidemiji COVID-19.

MAŠA

Kdaj bodo maše v cerkvah?

Da bi se izognili širjenju COVID-19 in da bi ohranili zdravje prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja. Duhovniki darujejo maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov. Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni dovoljeno.

Vse maše so odpovedane, dokler ne bo preklicana epidemija. Ocenjujemo, da bogoslužja v cerkvah ne bo vsaj do maja.

Kje lahko spremljam mašo na TV oz. spletu?

Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila (kako prejmemo duhovno obhajilo, je razloženo v rubriki »duhovnost« na 9. strani).

Kako naj verniki preživimo čas epidemije, če ne moremo obiskovati cerkva in biti pri maši?

Vsi verniki se morajo preventivno samoosamiti ter posvetiti čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije.

Kaj naj naredim, če v naši župniji duhovnik še vedno javno mašuje z verniki?

V tem primeru obvestite škofijo, ki bo poklicala duhovnika in od njega zahtevala upoštevanje navodil slovenskih škofov.

Kako poteka maša brez udeležbe ljudstva?

Ker Cerkev posebej priporoča, naj duhovnik vsak dan mašuje (kan. 904 ZCP), to je tudi, ko potuje, ko v župniji nima nikogar, ki bi mu stregel ali bil samo navzoč pri maši, oz. v izrednih razmerah, je obred obhajanja maše nekoliko prilagojen. Gre namreč za situacijo, v kateri je dovoljeno določene sestavine obreda izpustiti.

ZAKRAMENTI
(obhajilo, krst, spoved, poroka, bolniško maziljenje)

Ali lahko krstimo svojega otroka?

Vsi krsti so odloženi za čas po koncu epidemije. V smrtni nevarnosti lahko krsti vsak človek, pri tem mora upoštevati naslednja navodila:

Katoliška cerkev uči, da je krst potreben za zveličanje tistim, ki jim je bil evangelij oznanjen in imajo možnost prositi za ta zakrament. Redna delivca krsta sta škof in duhovnik, lahko pa tudi diakon. Ko preti smrtna nevarnost, more krstiti vsak človek, če le ima namen storiti to, kar dela Cerkev. Glavo kandidata trikrat oblije z vodo (ni treba, da je blagoslovljena) in izreka krstni obrazec: »Jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.« Če ni neposredne smrtne nevarnosti, tisti, ki krščuje, najprej moli vero, nato otroka oz. kandidata oblije z vodo in pri tem izgovarja krstni obrazec. Če pa oseba že umira, opustimo vse druge obrede, krstitelj samo otroka oblije z vodo in obenem izgovarja običajne besede. Če je mogoče, naj bi bila pri krstu še kakšna druga priča. Če otrok (bolnik) ozdravi, se opravi sprejem že krščenega otroka v cerkvi, pri katerem se opravi celoten krstni obred brez samega krsta.

Kako bo s podelitvijo zakramenta sv. birme?

V naši župniji bi jo imeli konec aprila in glede na situacijo bo verjetno prestavljena.
Do preklica je podeljevanje vseh zakramentov prepovedano oz. močno omejeno, tudi sv. birme. Škofija bo glede na razmere v državi pravočasno sporočila župniku, ali bo predviden termin ostal ali bo podelitev zakramenta sv. birme prestavljena na drug datum.

Kdaj se bova lahko cerkveno poročila?

Vse poroke so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so poroke samo v smrtni nevarnosti, v tem primeru se obrnite na najbližjega duhovnika.

Kje lahko prejmem zakrament spovedi v času epidemije?

Podeljevanje zakramenta sprave je do nadaljnjega odpovedano. Duhovniki imajo prepoved spovedovanja do preklica. Samo v smrtni nevarnosti duhovnik lahko podeli zakrament svete spovedi, v tem primeru se obrnite na najbližjega duhovnika.

Ali je dovoljeno spovedovanje po telefonu?

Spovedovanje po telefonu, prek spleta ali druge digitalne oblike je izrecno prepovedano.

Moral bi se poročiti cerkveno, civilno sem že poročen. Kdo bo povrnil stroške priprave in vplačane takse?

Vse poroke so do nadaljnjega preložene. Vplačana pristojbina za poročni zapisnik ostane veljavna.

Kako naj duhovnik podeli bolniško maziljenje v primeru smrtne nevarnosti (umirajočega bolnika)?

V izrednih navodilih škofov je zapisano, da duhovnik lahko podeli maziljenje v smrtni nevarnosti pod pogojem, da sta on in bolnik ustrezno zaščitena. To tudi pomeni, da ima duhovnik pri podeljevanju zakramenta rokavice. Z vidika veljavnosti je dovolj, da je bolnik maziljen samo na enem mestu telesa (vseeno katerem – podobno kot ob prometni nesreči, ko so morda roke tako poškodovane, da jih ni mogoče maziliti). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb.

POGREBI

Ali so cerkveni pogrebi dovoljeni?

Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil pristojnih državnih oblasti. V takšnem primeru svojci po telefonu oz. e-pošti obvestijo domačega župnika in se udeležijo pogreba v najožjem krogu (čim manj udeležencev). Pri tem upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5 metra. Pogrebna maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.

VERSKI DOGODKI IN KATEHEZA

Kdaj se bo začel verouk?

Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki.

Kdaj bodo odprte župnijske pisarne, škofijski uradi in cerkveni arhivi?

Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi ostanejo do nadaljnjega zaprti. Verniki se lahko na župnijske urade obrnejo samo po telefonu oziroma e-pošti.

Kdaj bodo odprti cerkveni vrtci, osnovne in srednje šole, Teološka fakulteta UL in Katoliški inštitut in Karitas?

Katoliški vrtci, šole in druge izobraževalne ter karitativne ustanove morajo slediti navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje RS.

Ali lahko verniki obiskujemo samostane redovnic in redovnikov?

Obiski v samostanih so do nadaljnjega odpovedani.

Ali je križev pot na prostem dovoljen?

Javno organizirani križevi poti so izrecno prepovedani. Dovoljena je samo osebna molitev križevega pota v naravi.

BOGOSLUŽNI PROSTORI

Ali so cerkve lahko odprte za osebno molitev?

Da. Župniki lahko po svoji presoji odprejo cerkve izključno za osebno molitev pod naslednjimi pogoji:

Cerkve so odprte samo za osebno molitev zdravih vernikov brez simptomov akutne pljučne bolezni.

Istočasno je lahko v cerkvi največ 10 oseb, med katerimi mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.
Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba vsaj dvakrat na dan očistiti z razkužilnimi sredstvi (kljuke vrat, klopi itd.).

Vernikom mora biti v cerkvi na voljo razkužilno sredstvo za roke.

Ali lahko duhovnik prihaja maševat v samostan redovnic?

Ne.

Ali je smiselno zvoniti, če so maše odpovedane?

V času epidemije je pomembno, da župniki zvonijo tako kot običajno. Zvonjenje je v teh časih ena od povezav med verniki in župnijo. Predlagamo, da župniki vsak dan ob 12. uri zvonijo dlje časa (15 minut) in prek oznanil ali spleta povabijo vernike k molitvi za zdravje.

Kje lahko dobim blagoslovljeno vodo?

Dostop do blagoslovljene vode je v času epidemije otežen. Edina možnost je, da duhovniki oz. diakoni, ki imajo odprte cerkve za osebno molitev (do 10 oseb) v njih postavijo zaprto posodo z blagoslovljeno vodo. Pomembno je, da se posoda z zunanje strani redno razkužuje.

Svoja vprašanja lahko posredujete na [email protected].

Vir: Družina