Poštni delavci ozirom natančneje Svet Sindikata Poštnih delavcev (SPD) je sprejel sklep o napovedi stavke delavcev zaposlenih v pošti Slovenije.

Stavki se bo pridružilo tudi Invalidsko podjetje Pošte Slovenije (IPPS). Ob tej odločitvi so v SPD pojasnili, da so skušali rešitev za na stalo situacijo najti po mirni poti v okviru socialnega dialoga s Pošto Slovenije. Pošta Slovenije se srečuje s težavami na področju iskanja zadostnega števila zaposlenih, iskanju ustreznega kadra, ki naj bi bili na strani neprivlačnosti delodajalca.

Poštni delavci veliko težavo vidijo v povečevanju obsega in zahtevnosti opravil, povprečni starosti zaposlenih, ki je vse višja, kar jim onemogoča obdržati kakovost storitev na enaki ravni. Posledica tega so tudi nestalni urniki dela, ki vplivajo na zasebno življenje zaposlenih.

Delavci zahtevajo tudi dvig plač.

»Delo na Pošti Slovenije je namreč na področju dostave težaško, na prostem in izpostavljeno različnim nevarnostim, na področju manipulacije pa izjemno raznovrstno in zahtevno ter v prisilni drži,« so še zapisali v SDP.

Fotografija je zgolj simbolična.

Ob tem dodajajo, se novi delavci srečujejo s težavami pri razumevanju delovnih opravil, zato so starejši delavci obremenjeni tako z uvajanjem novih delavcev kot svojim delom.

Težavno delovno okolje naj bi pripomoglo tudi k hitremu odhodu novozaposlenih na Pošti Slovenije. »Prišli smo do točke, ko je strah pred odhodom novozaposlenih tako velik, da jim nadrejeni rajši ne nalagajo dela. Nedopustno je, da Pošta Slovenije organizira delo s premajhnim številom zaposlenih, jih ne ohrani in zaradi stanja očitno krši delovnopravno zakonodajo in hkrati slabi kakovost poštnih storitev,« so zapisali v SPD.

V sindikatu so še napovedali, da bo stavka potekala v vseh objektih Pošte Slovenije, na vseh deloviščih oz. delovnih mestih zaposlenih pri Pošti Slovenije in IPPS v republiki Sloveniji.

Zaposleni so se za stavko odločili zaradi porasta drugih poslov, poškodb, bolniških odsotnosti in fluktuacije ter restriktivne kadrovske politike v preteklih letih. Zaposleni zatrjujejo še, da jim ni bila omogočena izraba dopustov v skladu z ZDR-1, da niso imeli omogočenega 11 urnega počitka in da so se srečevali s mesečnim in letnim preseganjem dovoljenega števila ur nadurnega dela.

Stavko načrtujejo za 11. november 2019, ki jo bodo začeli ob 00.00 zjutraj v vseh organizacijskih enotah.

Če bo delodajalec prisluhnil zahtevam sindikata in delavcev, bodo stavko preklicali.

O. U.

Vir: Žurnal24.si