Slovenski košarkarji gredo na letošnjem evropskem prvenstvu nezadržno proti zlati medalji

Naj v tem mojem prispevku “govorijo” samo fotografije!

B. 0.