Vojska je kot steber državnosti v varnostnih razmerah, s katerimi se danes sooča Evropska unija, izredno pomembna.

Slovenija se sedaj sooča s tako velikimi izzivi, kot se vse od osamosvojitve Slovenije še ni. Takrat je tedanji minister za obrambo Janez Janša uspel z minimalnimi sredstvi in omejeno oborožitvijo ubraniti Slovenijo pred agresijo tedanje JLA. Sedaj pa se slovenska vojska sooča s problematiko beguncev in teroristov, saj se migrantska pot preko Mediterana ponovno krepi – zaradi razpada ISIS na območju Iraka in Sirije se evropski teroristi, ki so se pridružili ISIS, vračajo domov, to je v države, iz katerih izhajajo.

Koliko teroristov se zdaj “sprehaja” po Evropi?

Uradno poročilo nemške tajne službe, objavljeno pred kratkim, je alarmantno, saj je v njem podatek, da se je število potencialnih teroristov na območju Republike Nemčije v samo letu dni povečalo za 64 odstotkov.

In potrebno se je zavedati, da so šli mnogi od njih čez Slovenijo. Evropa danes nima močnih notranjih meja, žal pa jih Slovenija dobiva navzven, proti Sloveniji pa meje niso ustrezno zaščitene. Zato je nerazumljivo, da se znižujejo sredstva pri policiji, ko gre za vprašanje zaščite meje in ravnanja z migranti, pa tudi  slovenski vojski.

Kadrovska podhranjenost slovenske vojske

Varnost je tista vrednota, ki nima cene in da vse drugo izgubi smisel, če ni varnosti. Zato mora varnost ves čas ostati osrednji element naše skrbi in tega se mora zavedati tudi slovenska vlada, ko gre za sestavljanje proračuna.

Žal pa se sredstva, namenjena delovanju naše vojske, realno zmanjšujejo. Zato se niti ne čudimo, da je poleg finančne podhranjenosti v zadnjem času zaslediti tudi kadrovsko podhranjenost, saj se število mladih, ki se odločajo postati vojaki, iz leta v leto zmanjšuje. Žal pa kakšne konkretne rešitve tovrstne problematike s strani vlade enostavno ni.

J.S.