Slovenija načrtuje znižanje javnega dolga

V ponedeljek, 18. januarja 2021, bo Republika Slovenija odplačala 1,5 milijarde evrskih obveznic, ki jih je izdala pred desetimi leti z obrestno mero 4,375 %. To predstavlja 40% od 3,7 milijarde evrov dolga državnega proračuna, ki zapade v letošnjem letu. Refinanciranje teh obveznosti je Republika Slovenija že zagotovila v okviru izvršenega dolgoročnega zadolževanja v začetku januarja 2021, ko je bilo izdanih 2,2 milijarde evrov dolgoročnih evrskih obveznic po negativni povprečni obrestni meri -0,05%, s povprečno preostalo ročnostjo izdanega dolga 12,2 let.

V letošnjem letu Republika Slovenija načrtuje znižanje dolga sektor država iz 82% bruto domačega proizvoda (BDP), kot ocenjujemo za leto 2020, na 80,9 % BDP ter znižanje obresti dolga sektor država na 1,6 % BDP.