Znano je, da je gradbeni inšpektor v oktobru 2019 , po prepričanju direktorja Matjaža Zormana, na povsem samosvoj in neobičajen način odklopil električni priključek destinaciji Slovenia Eco Resort,  in to sredi noči, ob popolni zasedenosti.

O nezakonitem odklopu je odločilo upravno sodišče dne 14. 5. 2020 in z odredbo naložilo ponovni priklop, kar je distributer tudi izvedel naslednji dan, 15. 5. 2020.

Slovenia Eco Resort je tako ostal brez elektrike 8 mesecev, izdane so bile izredne odpovedi zaposlenim, odpovedani načrtovani dogodki, odpovedane rezervacije, ustavljen razvoj in dokončanje destinacije, slab glas v tujini itn.

Da je bila izdana nezakonita odločba inšpektorja namerna, je Matjažu Zormanu, direktorju SLovenie Eco resorta, jasno, saj so podobne odločbe bile v postopku višjih instanc odpravljene, slednja, to je zadnja pa pred odklopom sploh ni bila vročena zavezancu, temveč šele 4 dni po odklopu.

Škodo ocenjujejo na preko 1.000.000 €, natančno pa bo navedena v kazenskem in odškodninskem zahtevku.

O. U.