Skladno s 26. členom Zakona o financiranju občin bodo občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje ustanovile organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področjih: občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, notranje revizije, varstva okolja in urejanja prostora ter civilne zaščite.
V prostorih Družbenega centra v Grosuplju so v ponedeljek, 13. 5. 2019, župani omenjenih občin, dr. Peter Verlič, Dušan Strnad, Ivan Jordan, Janez Cimperman in Igor Ahačevčič, podpisali namero o ustanovitvi organa skupne občinske uprave. Župani so na podpisu izrazili zadovoljstvo nad skupnim povezovanjem, ki bo pripomogel k boljšemu in učinkovitejšemu delu občin.
Župan Dušan Strnad je ob podpisu povedal naslednje: »Današnji podpis je vsekakor korak naprej pri prizadevanjih za hitrejši napredek petih občin. V uvodu moram povedati, da smo z dosedanjima občinskima upravama MIR (Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji) in MRC (Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje) zadovoljni. Vendar zaradi spremembe zakonodaje so te naloge manj ali pa sploh niso več sofinancirane. Po iskanju rešitev smo se z omenjenimi petimi občinami odločili, da se s pismom o nameri dogovorimo za opravljanje več skupnih nalog, tudi drugih, kot so notranja revizija in civilna zaščita. Hkrati pa okrepimo naloge še s področja inšpektorata in redarstva ter varstva okolja. Državni proračun bo te naloge financiral v višini 55 odstotkov, to pa je bistveno več kot doslej. Še bolj ali pa ravno tako pomembno pa je, da bomo bolj učinkoviti, lažje reševali naloge, za občino pa bo skoraj enak ali nižji strošek kot doslej.

 »To bo edina skupna občinska uprava v kateri bo naša občina sodelovala. Verjamem, da je uspeh zagotovljen«, je zaključil Strnad.

Skupna občinska uprava naj bi predvidoma začela delovati s 1. 1. 2020.
Zapisal in fotografiral:
Gašper Stopar