Minila so nova štiri leta in čas je za spremembe na občinski oblasti. Razlogov je preveč, da bi vse našteli.

Predvsem so to samovšečnost, aroganca, cinizem (ko kdo nasprotuje županu), vsiljevanje moči oblasti proti argumentom, odsotnost sodelovanja in poslušanja občanov (Zaboršt, Ihan, Depala vas …).

Da ne omenjamo zapravljanja občinskega denarja ( denarja občanov) za zgrešene projekte (garažna hiša, nova avtobusna postaja), pa številne anekse …

Župan pove, da je nova »vele postaja« stala 34.000 €, ne pove pa, da je skupaj z nekaj trave in ureditve okolice, cena čez 80.000 €!  In to za postajo, kjer se lahko stisne 7 ljudi, če pa je deževno, pa itak nihče ne sedi, ker je klop mokra. Domžale, 7. občina v Sloveniji, si zasluži tako postajo? Je to presežek in skrajni domet?

Koliko je bilo novih investicij in projektov po meri občanov?

Vsako popravilo ceste, mosta, kanalizacije, vodovoda ni nvesticija – to je vzdrževanje. Investicija občine.

Je bilo kaj novega? Na primer  napeljava kanalizacije v Zaborštu, nove ceste, vrtci, dom za starejše …

V domžalski občini imamo najdražjo komunalo, pa najdražjo oskrbo za starejše …

Očitno se pozablja, da je občina zaradi občanov. Je to še prostor zadovoljnih ljudi?

Sedanji župan se v zadnji številki Slamnika hvali, da so uspeli potrditi Občinski prostorski načrt (OPN), ki bi ga morali po zakonu že leta 2007 in potem najkasneje 2012.

Koliko let je bilo zamujenih? Kakšni so bili vzroki, da se to ni sprejelo prej?

V njem je navedenih je najmanj 10 degradiranih območij v domžalski občini, kjer se nič ne dogaja, domači podjetniki pa potrebujejo prostore za svoje dejavnosti. Navedene so gospodarske cone in med njimi kot gonilo gospodarskega razvoja Želodnik!

Glede na dogajana na sejah občinskega sveta in delovanja župana, je skrajni čas, da se zamenja tako župan kot glasovalni stroj svetnikov njegove liste.

Skrajni čas je že, da občani Domžal na volitvah damo glas novemu županu, ki bo dober gospodar in Domžale znova usmeril v prihodnost, v razvoj.

Župan Toni Dragar, “go home”!

Da bodo Domžale resnično prostor zadovoljnih ljudi, da bodo Domžale spet tam, kjer so nekoč že bile – na vrhu uspešnih in vzor drugim občinam.

Udeležimo se volitev v čim večjem številu in volimo za spremembe ter prihodnost nas in naših otrok .

Civilna iniciativa Zaboršt Domžale

Za Ivan Pšag

Pa še to:

Vir slike: Uradna spletna stran Tonija Dragarja.