V aprilu 2018 smo našteli več kot 386.000 prihodov turistov in več kot 924.000 njihovih prenočitev. Več kot 68 % vseh turističnih prenočitev so ustvarili tuji turisti, med temi pa največ italijanski turisti.

Več kot 112.000 domačih in skoraj 274.000 tujih turistov

V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v aprilu 2018 zabeleženih več kot 386.000 prihodov turistov in več kot 924.000 njihovih prenočitev. Prihodov tujih turistov je bilo skoraj 274.000, njihovih prenočitev pa skoraj 633.000. Prihodov domačih turistov je bilo več kot 112.000, njihovih prenočitev pa skoraj 292.000. Tuji turisti so v aprilu ustvarili 68 % vseh prenočitev turistov.

Največkrat prenočili italijanski turisti

Ključni trgi, od koder so k nam prihajali tuji turisti, ki so med tujimi turisti ustvarili v aprilu 2018 pri nas največ prenočitev, so bili Italija (17 % ali skoraj 108.000), Avstrija (13 %), Nemčija (9 %), Srbija (5 %), Hrvaška (5 %) ter Madžarska (4 %).

Največ prenočitev v aprilu v hotelih

Več kot 548.000 ali 59 % vseh prenočitev turistov v aprilu 2018 je bilo ustvarjenih v hotelih, 11 % v apartmajskih in počitniških naseljih, 8 % v kampih, 4 % mladinskih hotelih in 4 % v zasebnih sobah, apartmajih in hišah.

Največ prenočitev v aprilu v zdraviliških občinah

Z vidika vrst turističnih občin pa je bilo v aprilu 2018 ustvarjenih največ prenočitev turistov v zdraviliških občinah (26 % ali skoraj 245.000), nato v obmorskih občinah (21 %), v gorskih občinah (19 %) in v občini Ljubljana (16 %).

Vir: