Enotedenske letne počitnice za vse člane gospodinjstva si je v letu 2017 lahko privoščilo 72 % gospodinjstev v Sloveniji.

To je za 3 odstotne točke več, kot je bilo takih gospodinjstev v letu 2016, in največ, odkar izračunavamo ta podatek (tj. od leta 2005).

Glede na tip gospodinjstva je bil odstotek takih, ki so si lahko privoščila počitnice, največji med gospodinjstvi z dvema odraslima in z vsaj enim vzdrževanim otrokom (87 %), najmanjši pa med enočlanskimi gospodinjstvi (60 %). Podatek izračunavamo tudi glede na dohodek gospodinjstva.

Od gospodinjstev z najvišjimi dohodki si je počitnice lahko privoščilo 94 %, od tistih z najnižjimi dohodki pa le 46 %.

Če pogledamo gospodinjstva na ravni statističnih regij, pa ugotovimo, da je bilo takih, ki so si lahko privoščila počitnice, največ v osrednjeslovenski (82 %), najmanj pa v koroški statistični regiji (64 %).

Kam, kako in zakaj potujemo?

V letu 2017 se je bilo na vsaj enem zasebnem potovanju okoli 1.152.000 ali dve tretjini prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let. Vsi skupaj so se odpravili na okoli 4.288.000 zasebnih potovanj, kar je za 6 % več, kot v letu 2016. Glavni razlog za 77 % teh potovanj je bil odhod na počitnice, med razlogi za počitnice pa so bili najpogostejši (pri 78 % potovanj) sprostitev, počitek in zabava.

Največ zasebnih potovanj v 2017 od vseh (po domovini in po tujini skupaj) smo opravili v mesecu juliju, 21 %; samo potovanj v tujino pa je bilo v juliju 24 %. Za 88 % zasebnih potovanj je bilo naše glavno prevozno sredstvo osebno cestno motorno vozilo. Na drugem mestu sta bila s po 5 % avtobus in letalo.

Največkrat obiskana država je bila Hrvaška, bila je ciljna država za 64 % vseh zasebnih potovanj prebivalcev Slovenije v tujino. Sledile so ji Italija (7 %), Bosna in Hercegovina (5 %) ter Avstrija (5 %).

Vir: KLIK