Statistični urad Republike Slovenije je sporočil, da je kazalnik zaupanja potrošnikov v oktobru 2017 dosegel najvišjo vrednost v celotnem opazovanem obdobju.

Vrednost se je glede na prejšnji mesec zvišala za 3 % točke, glede na lanski oktober pa za 11 % točk. Poleg tega pa je bila za 22 % točk višja od dolgoletnega povprečja.

Optimizem potrošnikov že nekaj mesecev ostaja na najvišji ravni doslej. Med komponentami, ki sestavljajo kazalnik zaupanja, se je najbolj izboljšalo pričakovanje potrošnikov glede varčevanja (za 9 % točk). Poleg tega se je izboljšalo tudi pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 3 % točke), glede ravni brezposelnosti (za 2 %) in glede gospodarskega stanja v državi (za 1 % točko).

Tudi pri večini drugih kazalnikov so bili potrošniki v primerjavi s prejšnjim mesecem bolj optimistični. V precej večji meri kot v prejšnjem mesecu se jim je zdelo, da je zdaj primeren čas za varčevanje, poleg tega pa so bili bolj optimistični tudi glede večjih nakupov. Hkrati so pričakovali, da se bodo cene v prihodnjih dvanajstih mesecih zvišale.

Na izboljšanje kazalnika zaupanja na letni ravni so pozitivno vplivale vse štiri komponente kazalnika zaupanja. Glede na oktober 2016 so bili potrošniki, kot že rečeno, precej bolj optimistični glede gospodarskega stanja v državi, poleg tega pa je bilo precej bolj optimistično tudi njihovo mnenje glede varčevanja in večjih nakupov. V precej večji meri kot lani v istem mesecu pa so pričakovali dvig cen.

Čedalje več ljudi načrtuje tudi prenovo stanovanja. Vrednost kazalnika se je letos zvišala. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem se je njegova vrednost dvignila za 5 % točk, glede na isto obdobje leta 2016 pa za 12 % točk.

Na vprašanje, ali nameravate vi ali član vašega gospodinjstva v prihodnjih 12 mesecih kupiti ali graditi stanovanje, je oktobra šest odstotkov anketiranih odgovorilo, da je to gotovo, tri odstotke pa, da mogoče, še sporočajo iz Statističnega urada. Odstotek vprašanih je odgovoril, da je to manj verjetno, 90 % vprašanih ne namerava kupiti ali graditi stanovanja.

L. J.