Poslanska skupina SDS je v petek ob 13.50 v parlamentarni postopek vložila 27 predlogov zakonov in dva predloga aktov. Stranke, ki sestavljajo bodočo vlado, nad njihovim dejanjem niso bile navdušene in ga jemljejo kot nagajanje.

Dejstvo je, da v parlamentu mora delati tako opozicija kot stranke, ki so v vladi. Delo opozicije je pomembno, predvsem pa se ga opravlja v državnem zboru, ne pa na ulici in v medijih, kot smo bili to vajeni od opozicije v zadnjih dveh letih.

V nadaljevanju objavljamo seznam predlogov zakonov in predloga aktov s povezavami do le teh:

1.    PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MEDIJIH
2.    PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O MEDIJIH
3.    PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA
4.    PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJE
5.    PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SLOVENSKI TISKOVNI AGENCIJI
6.    PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI
7.    PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV NA MEJNIH PREHODIH
8.    PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU JAVNEGA REDA IN MIRU
9.    PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI NJIHOVIH OBMOČIJ (Predlog Mestne občine Brežice je priloga k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (za status MO Brežice).
10.    PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNEM TOŽILSTVU
11.    PREDLOG ZAKONA O IZVAJANJU UREDBE (EU) O EVROPSKIH PONUDNIKIH STORITEV MNOŽIČNEGA FINANCIRANJA ZA PODJETNIKE
12.    PREDLOG ZAKONA O PREPREČEVANJU OMEJEVANJA KONKURENCE
13.    PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH
14.    PREDLOG ZAKONA O JAVNEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IN IZRABLJENEGA GORIVA IZ NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO
15.    PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV
16.    PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU
17.    PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O FISKALNEM PRAVILU
18.    PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O ODVETNIŠTVU
19.    PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NOTARIATU
20.    PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ
21.    PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH
22.    PREDLOG ZAKONA O DEBIROKRATIZACIJI OBDAVČITVE UNOVČENJA VIRTUALNIH VALUT
23.    PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST
24.    PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI
25.    PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ODNOSIH REPUBLIKE SLOVENIJE S SLOVENCI ZUNAJ NJENIH MEJA
26.    PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŠTIPENDIRANJU
27.    PREDLOG ZAKONA O STROKOVNIH, ZNANSTVENIH IN UMETNIŠKIH NASLOVIH

In predloga aktov:

1.    Predlog Deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu
2.    predlog odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (OdUVZFININM)